Aktualności

28 czerwca 2017

Ogłoszenie o konkursie

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań diagnostyki molekularnej i genetycznej (CPV:85145000-7) dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Więcej informacji
Zdjęcia występu
20 czerwca 2017

Prekursor Artystyczny i Muszkieterowie Szpiku w Oddziale Dziecięcym

Oddział Dziecięcy ponownie rozweselał, a to za sprawą dwóch wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim tygodniu. Aktorzy Prekursora Artystycznego w dniu 13.06.2017 r. wystawili zabawny spektakl pt: „Sportowe życie, czyli Jeż V Jeżozwierz”, a Muszkieterowie Szpiku, 19.06.2017 r. , zorganizowali zabawy w ramach akcji „Uśmiech Dziecka”. Pod postacią bohaterów z bajki o Smurfach, zabawiali naszych małych pacjentów poprzez wspólne rysowanie, czy też „zamykanie” w bańkach mydlanych.

Więcej informacji
Zdjęcia zabawy z harcerzami
05 czerwca 2017

Zabawy z harcerzami w Oddziale Dziecięcym

W dniu 2 czerwca 2017 r. Oddział Dzieci Starszych naszego Szpitala odwiedziła grupa harcerzy wraz z komendantem z Hufca Ziemi Koszalińskiej. W gronie naszych małych pacjentów zorganizowali zabawy dmuchania baloników i zwijania ich w różne kształty. Przeprowadzili również zajęcia kreatywne, włączając do zabawy wszystkie dzieci. Dzięki takiej inicjatywie nasi mali pacjenci mogli – choć na chwilę – zapomnieć o chorobie, a na ich twarzach pojawił się uśmiech.

Więcej informacji
Dzień Dziecka zdjęcia
02 czerwca 2017

Dzień Dziecka w szpitalu

W dniu 1 czerwca 2017 r. w Szpitalu obchodzony był Dzień Dziecka. Oddział Dzieci Starszych odwiedziła młodzież, wraz z nauczycielkami, z Zespołu Szkół Nr 7 w Koszalinie (Budowlanka), przekazując – zebrane przez siebie – wspaniałe upominki w postaci zabawek oraz artykułów papierniczych. Później, zabawny duet Klauni Kulki odwiedził naszych małych pacjentów zarówno w salach chorych, jak i na świetlicy. Wizyta tych, jakże przesympatycznych, Klaunów wywołała uśmiech na każdej buzi, zarówno tych małych dzieci, jak i znacznie większych. Nie zabrakło wesołej zabawy, dmuchania baloników oraz drobnych prezentów, które ufundował szpital oraz Pani Sylwia Pruszewicz z Apteki Pod Filarami w Koszalinie.

Więcej informacji
Zdjęcia
31 maja 2017

Wysokie notowania szpitala w rankingu tygodnika Wprost

W związku z publikacją "Rankingu Szpitali 2017" w naszym Szpitalu w dniu 30 maja odbyła się konferencja prasowa.

Więcej informacji
Dzień Matki
26 maja 2017

Dzień Matki w Oddziale Położniczym

Coroczną tradycją szpitala, w dniu 26 maja w Oddziale Położniczym obchodzony jest Dzień Matki. Dzięki wsparciu takich firm jak: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Ziaja czy MPS Koszalin, Dyrektor Szpitala - Andrzej Kondaszewski wraz z prof. Zdzisławem Maciejewskim, Naczelną Pielęgniarką - Jadwigą Derdą oraz Położną Oddziałową – Zofią Wiśniewską, wręczyli Mamom wspaniałe upominki. Każda z Mam otrzymała artykuły higieniczne i kosmetyki przydatne zarówno kobietom jak i nowo narodzonym dzieciom. Do upominków dołączone zostały także kartki z życzeniami od Dyrektora Szpitala.

Więcej informacji
26 maja 2017

27 maja - Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

W związku z Ogólnopolskim Dniem Diagnosty Laboratoryjnego, który przypada 27 maja, składam wszystkim pracownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych serdeczne życzenia oraz podziękowania za wykonywanie tak odpowiedzialnej i mającej duże znaczenie w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym pracy. Niech Wasze doświadczenie i zgłębiona wiedza nadal służą dobru pacjenta.

Więcej informacji
Wyróżnieni Lekarze
18 maja 2017

Lekarze z koszalińskiego szpitala wyróżnieni

Kapituła konkursu Hipokrates 2017, organizowanego przez redakcję "Głosu Koszalińskiego", uhonorowała pracę dwóch lekarzy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie: Macieje Bercherta i Michała Buta.

Więcej informacji
15 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z §16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. – Dz.U. 2014.1490), ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: WYDZIERŻAWIENIE POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 33,00 m2 1. Przedmiot dzierżawy Pomieszczenia znajdujące się w przyziemiu budynku internistycznego Szpitala, który jest częścią nieruchomości oznaczonej działką nr 4/7, położonej w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293. 2. Opis nieruchomości Pomieszczenia wyposażone są w podstawowe media, tj. instalację wod.-kan., elektryczną, ciepłowniczą. 3. Przeznaczenie pomieszczeń i sposób jej zagospodarowania W dzierżawionych pomieszczeniach dzierżawca poprowadzi bufet gastronomiczny dla potrzeb pacjentów, osób odwiedzających oraz dla pracowników. 4. Termin trwania dzierżawy Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 6 lat licząc od daty podpisania umowy. Umowa zawarta zostanie w terminie do 30 dni od zamknięcia przetargu. Termin rozpoczęcia działalności, o której mowa w pkt 3 Do 90 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. Terminy wnoszenia czynszu i innych opłat Czynsz z tytułu dzierżawy, podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu korzystania z mediów rozliczane będą w cyklu miesięcznym. Zasady aktualizacji opłat · Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegać zmianie każdego roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. · Podatek od nieruchomości będzie podlegać zmianie wg stawek określanych przez Urząd Miasta Koszalina. Opłaty z tytułu korzystania z mediów będą podlegać zmianie wg stawek obowiązujących Szpital. Informacja o dzierżawie pomieszczeń została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicach informacyjnych Szpitala. Cena wywoławcza Cena wywoławcza: 58.449,60 zł brutto / 6 lat. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 590,00 zł. Obciążenia nieruchomości Nieruchomość nie jest obciążona. Termin i miejsce składania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przetargowych Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7 w Koszalinie do dnia 13.06.2017 r. do godz. 10,00 Termin i miejsce przetargu Przewodniczący komisji przetargowej sprawdzi na podstawie złożonych dokumentów czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa w licytacji. Informacje te przekazuje uczestnikom przetargu i rozpoczyna się licytacja. Otwarcie przetargu i licytacja odbędzie się dnia 13.06.2017 r. o godz. 10,30 w siedzibie Szpitala – Sala Narad obok sekretariatu. Wadium Wadium w wysokości 2.922,48 zł. należy wnieść w pieniądzu w terminie do 09.06.2017 r. na konto: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn. Informacja na temat przetargu Szczegółowe Warunki Przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Techniczny p. 5, tel. 94-34-88-154 (152).

Więcej informacji
życzenia dla pielęgniarek
11 maja 2017

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, życzę wiele radości, uśmiechu i satysfakcji płynącej z wykonywanego zawodu. Niech Wasze poświęcenie i zaangażowanie będzie odzwierciedlone w zadowoleniu naszych pacjentów. Andrzej Kondaszewski Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

Więcej informacji