Przebudowa oddział dziecięcy

Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie

ezdrowie pois

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie informuje, że projekt pn.:
„Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” jest dofinansowany ze środków Budżetu Państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś  priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna; Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.

Wartość dofinansowania: 2 034 296,52 zł

Całkowita wartość projektu: 20 562 756,34 zł

W ramach realizacji tego zadania zmodernizowane zostały: Oddział Dziecięcy, Oddział Chirurgii Dziecięcej z Blokiem Operacyjnym, Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Izba Przyjęć Dziecięca i Dział Żywienia

Zakupiony został także sprzęt i aparatura medyczna.

 

Zakończenie modernizacji Pawilonu Dziecięcego

05 listopada 2021

Szpital Wojewódzki w Koszalinie przeprowadził modernizację Pawilonu Dziecięcego. 25 października br. odbyło się oficjalne otwarcie z udziałem Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza, Wicemarszałka Tomasza Sobieraja, Dyrektora Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Pawła Michalaka, Wiceprezydenta Koszalina Przemysława Krzyżanowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie Jana Kuriaty, Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala - Senatora Stanisława Gawłowskiego, a także Biskupa Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej ks. Edwarda Dajczaka oraz Dyrekcji i pracowników Szpitala.

Gruntowny remont przeszedł: Oddział Dziecięcy, Oddział Chirurgii Dziecięcej z Blokiem Operacyjnym, Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Izba Przyjęć Dziecięca, a także Dział Żywienia. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to ponad 20 mln złotych.

Pokój dla rodziców Intensywna Terapia Dziecięca Blok operacyjny chirurgii dziecięcej Sala chorych Świetlica dla dzieci

W Pawilonie Dziecięcym trwają prace wykończeniowe

28 lipca 2020

W budynku C (Pawilon Dziecięcy) trwają prace wykończeniowe wewnątrz i montaż urządzeń.

Trwają roboty remontowe

12 grudnia 2019

Trwają roboty remontowe. Rozpoczęto prace wykończeniowe III-go i IV-go piętra.

Prace remontowe 12.04.2019 r.

12 kwietnia 2019

Zakończono większość prac rozbiórkowych i wyburzeniowych. Aktualnie wykonywane są ścianki działowe, posadzki, tynki oraz rozprowadzane są instalacje sanitarne, elektryczne i gazów medycznych.

Zakończono większość prac rozbiórkowych i wyburzeniowych.

12 kwietnia 2019

Zakończono większość prac rozbiórkowych i wyburzeniowych. Aktualnie wykonywane są ścianki działowe, posadzki, tynki oraz rozprowadzane są instalacje sanitarne, elektryczne i gazów medycznych.

Podpisanie umów na realizację zadania inwestycyjnego - modernizacja oddziałów

10 kwietnia 2019

W dniu 13.12.2018 r. podpisana została umowa na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadań inwestycyjnych pod nazwą: "Modernizacja oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie" - Przebudowa i doposażenie infrastruktury: Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej oraz Modernizacja Pracowni Endoskopii.

W dniu 13.12.2018 r. podpisana została umowa na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadań inwestycyjnych pod nazwą: "Modernizacja oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie" - Przebudowa i doposażenie infrastruktury Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Izbą Przyjęć Zakaźną.

Kolejny etap realizacji zadania inwestycyjnego

26 listopada 2018

Kolejny etap realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie".

  • w dniu 19.11.2018 r. uzyskano pozwolenie na przebudowę budynku "C".

  • w dniu 22.11.2018 r. przekazany został plac budowy.

Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego - modernizacja oddziałów

23 listopada 2018

W dniu 21.09.2018 r. podpisana została umowa na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadań inwestycyjnych pod nazwą: "Modernizacja oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie" w części: „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie”

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

10 lipca 2018

W dniu 07.05.2018 r. podpisana została umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego oraz świadczeniu usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem i rozliczaniem projektu.

Konferencja prasowa

20 czerwca 2018

W dniu 13 kwietnia odbyła się konferencja prasowa poświęcona przebudowie i doposażeniu infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W konferencji udział wzięli: wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj, prezydent miasta Koszalina Piotr Jedlińskie, dyrektor szpitala Andrzej Kondaszewski oraz przedstawiciele mediów.

Modernizacją objęte zostaną oddziały: Obserwacyjno-Zakaźny (parter, I piętro), Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej - pomieszczenia po byłym bloku operacyjnym Chirurgii Ogólnej z przeznaczeniem na Pracownię Endoskopii, Oddział Dziecięcy, Oddział Chirurgii Dziecięcej z Blokiem Operacyjnym, Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Iza Przyjęć Dziecięca, a także Dział Żywienia.

Całkowity koszt inwestycji wynosić będzie 20.000.000,00 zł

Modernizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku, a jej koniec zaplanowano na 2020 rok. Inwestycje przyczynią się do podniesienia standardów leczenia, szybszej i jeszcze bardziej precyzyjnej diagnostyki oraz skrócenia czasu pobytu pacjenta w szpitalu.