Dział Personalny

Kierownik

mgr Joanna Szewczyk-Malinowska

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Kierownik: 94 34 88 207
 • Dział: 94 34 88 501
 • Dział: 94 34 88 304
 • Dział: 94 34 88 144
 • Dział: 94 34 88 145
 • Dział: 94 34 88 377
 • Dział: 94 34 88 365

Do zadań działu należą:

 • Planowanie zasobów ludzkich.
 • Budowa efektywnej kultury organizacyjnej.
 • Planowanie i rozwój kadr.
 • Definiowanie narzędzi i ocen pracowniczych mających na celu podniesienie efektywności pracy.
 • Analiza i rekomendacja zmian dla aktualnych systemów motywacyjnych oraz wynagradzania w celu maksymalizacji wydajności pracy.
 • Budowa ścieżek kariery.
 • Przygotowanie planu rozwoju dla pracowników z dużym potencjałem.
 • Symulacja wynagrodzeń.
 • Elektroniczna kontrola czasu pracy.
 • Kontrola wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń i regulacji zobowiązań z tytułu umów cywilnoprawnych personelu świadczącego usługi na rzecz Szpitala i jego pacjentów.
 • Inne zadania, doraźnie zlecone przez Dyrektora Szpitala lub Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych.