Dział Personalny

Kierownik

mgr Joanna Szewczyk-Malinowska

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Kierownik: 94 34 88 207
 • Dział: 94 34 88 501
 • Dział: 94 34 88 304
 • Dział: 94 34 88 144
 • Dział: 94 34 88 145
 • Dział: 94 34 88 377
 • Dział: 94 34 88 365

Do zadań działu należą:

w obszarze kadrowym 

 • zapewnienie obsługi pracowników z zakresu administracji personalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz innymi przepisami obowiązującymi w podmiotach leczniczych

w obszarze płacowym 

 • naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków chorobowych oraz rozliczeń wynikających z umów cywilno – prawnych 
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  pracowników 
 • sporządzanie informacji o dochodach rocznych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

cyklicznie i według potrzeb 

 • sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji dla podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych