Zarządzający Szpitalem

Dyrektor Szpitala

Piotr Sołtysiński
mgr Piotr Sołtysiński


Dyrektor Szpitala odpowiada za politykę Szpitala i funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych. Współpracuje ze swoimi Zastępcami w zakresie kreowania polityki Szpitala i wyznaczania kierunków działania.

Dyrektorowi Szpitala podlegają bezpośrednio kierownicy wymienionych komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy.

 • Główny Księgowy
 • Dział Jakości i Marketingu
 • Dział Personalny
 • Dział Rozliczeń i Statystki Medycznej
 • Dział Ekonomiczno-Księgowy
 • Sekcja BHP
 • Inspektor ds. obronnych - Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych
 • Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
 • Inspektor ds. organizacji
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Zespół radców prawnych
 • Kapelan Szpitalny

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Paweł Samelak
mgr inż. Paweł Samelak


Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych podlegają bezpośrednio kierownicy wymienionych komórek organizacyjnych.

 • Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 • Dział Budowlany,
 • Dział Informatyki,
 • Dział Techniczny,
 • Dział Zamówień Publicznych,
 • Dział Zaopatrzenia i Transportu.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Andrzej Kondaszewski
lek. med. Rajmund Rajewski

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają bezpośrednio Koordynatorzy oddziałów szpitalnych oraz kierownicy komórek medycznych.

 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnie specjalistyczne
 • Przyszpitalne poradnie specjalistyczne
 • Zakłady diagnostyczne
 • Apteka szpitalna
 • Pracownie działające na rzecz oddziałów szpitalnych i poradni
 • Dział Epidemiologii
 • Lekarz transfuzjolog szpitalny

Naczelna Pielęgniarka

Jadwiga Derda
mgr pielęgniarstwa
Jadwiga Derda


Naczelna pielęgniarka odpowiada za pracę pionu pielęgniarskiego oraz następujących komórek organizacyjnych:

 • Pielęgniarki oddziałowe/koordynujące,
 • Centralna Sterylizatornia,
 • Zespół Higieny Szpitalnej,
 • Dział Żywienia.

Pielęgniarce Naczelnej podlegają wszystkie pielęgniarki i położne oraz kierownicy wymienionych jednostek pomocniczych Szpitala.