Zarządzający Szpitalem

p.o. Dyrektora szpitala

Andrzej Kondaszewski
Andrzej Kondaszewski

Dyrektor szpitala odpowiada za politykę Szpitala i funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych. Współpracuje ze swoimi Zastępcami w zakresie kreowania polityki Szpitala i wyznaczania kierunków działania.

Dyrektorowi szpitala podlegają bezpośrednio kierownicy wymienionych komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy.

 • Komórki medyczne
 • Główny Księgowy
 • Dział Jakości i Marketingu
 • Dział Personalny
 • Dział Rozliczeń i Statystki Medycznej
 • Dział Ekonomiczno-Księgowy
 • Dział Epidemiologii
 • Sekcja BHP
 • Inspektor ds. obronnych - Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych
 • Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
 • Inspektor ds. organizacji
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Zespół radców prawnych
 • Kapelan Szpitalny


Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Magdalena Sikora
mgr Magdalena Sikora


Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych podlegają bezpośrednio kierownicy wymienionych komórek organizacyjnych.

 • Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 • Dział Budowlany,
 • Dział Informatyki,
 • Dział Techniczny,
 • Dział Zamówień Publicznych,
 • Dział Zaopatrzenia i Transportu.


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Rajmund Rajewski
Rajmund Rajewski


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za sprawne funkcjonowanie następujących komórek medycznych:

 • Oddziały szpitalne,
 • Przychodnie specjalistyczne,
 • Przyszpitalne poradnie specjalistyczne,
 • Zakłady diagnostyczne,
 • Apteka Szpitalna,
 • Pracownie działające na rzecz oddziałów szpitalnych i poradni
 • Lekarz transfuzjolog szpitalny.
 • Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają bezpośrednio koordynatorzy oddziałów szpitalnych, kierownicy zakładów, przychodni i poradni oraz samodzielne stanowiska pracy.

Naczelna Pielęgniarka

Jadwiga Derda
mgr pielęgniarstwa
Jadwiga Derda


Naczelna pielęgniarka odpowiada za pracę pionu pielęgniarskiego oraz następujących komórek organizacyjnych:

 • Pielęgniarki oddziałowe/koordynujące,
 • Centralna Sterylizatornia,
 • Zespół Higieny Szpitalnej,
 • Dział Żywienia.

Pielęgniarce Naczelnej podlegają wszystkie pielęgniarki i położne oraz kierownicy wymienionych jednostek pomocniczych Szpitala.