Kapelan Szpitalny

Kapelan

Piotr Liwiński

  • Centrala: 94 34 88 400
  • Kapelan: 509 683 690

Zasady wykonywania posług religijnych przez kapelana szpitalnego określa Instrukcja nr 9/81 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9.09.1981 r. w sprawie zapewnienia posług religijnych chorym przebywającym w szpitalach, sanatoriach i domach pomocy społecznej resortu zdrowia i opieki społecznej /Dz.Urz. MZiOS nr 9, poz. 35/.

Porządek Mszy Świętych:

wtorek-sobota 15:00

niedziela i dni świąteczne 10:00

Spowiedź Święta:

wtorek-sobota 14:30

niedziela i dni świąteczne 9:30

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

piątek 14:30

niedziela 9:30