System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością zgodny z Normą PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001
certyfikat-iso-9001-2022
certyfikat-iso-9001-2022-zalacznik
polityka jakości

Droga Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie do uzyskania certyfikatu ISO 9001

Luty 2007
Decyzja o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą ISO 9001:2000
Marzec 2007
Rozpoczęcie przygotowań do uzyskania certyfikatu:
  • opracowanie harmonogramu działań
  • szkolenie personelu
  • opracowanie i zgromadzenie niezbędnej dokumentacji
  • powołanie i przeszkolenie auditorów wewnętrznych
  • przeprowadzenie auditów wewnętrznych
  • wybór firmy certyfikującej
Grudzień 2007 Przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego (otrzymanie certyfikacji)
Luty 2008 Uroczystość wręczenia certyfikatu jakości ISO 9001. 29 lutego 2008 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu ISO 9001 dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Na ręce przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego: Pana Władysława Husejki - Wicemarszałka oraz Pana Marka Hoka – Członka Zarządu i Dyrektora Szpitala, certyfikat wręczył przedstawiciel Firmy TÜV NORD POLSKA - Pan Tomasz Kruk.
Listopad 2008 Audit nadzoru – utrzymanie certyfikatu
Listopad 2009 Audit nadzoru – utrzymanie certyfikatu
Październik 2010 Audit recertyfikujący – utrzymanie certyfikatu
Październik 2011 Audit nadzoru – utrzymanie certyfikatu.
Październik 2012 Audit nadzoru – utrzymanie certyfikatu.
Listopad 2013 Audit recertyfikacyjny – utrzymanie certyfikatu
Listopad 2014 Audit nadzoru - utrzymanie certyfikatu
Listopad 2015 Audit nadzoru - utrzymanie certyfikatu
Listopad 2016 Audit recertyfikacyjny – utrzymanie certyfikatu
Listopad 2017 Audit nadzoru – utrzymanie certyfikatu
Sierpień 2018 Audit nadzoru i przejście na Normę PN-EN ISO 9001:2015. Utrzymanie certyfikatu.
Październik 2019 Audit recertyfikacyjny zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015. Utrzymanie certyfikatu.
Październik 2020
Audit nadzoru zgodnie z Normą PN-EN ISO 9001:2015. Utrzymanie certyfikatu.
Październik 2021
Audit nadzoru zgodnie z Normą PN-EN ISO 9001:2015. Utrzymanie certyfikatu.
Listopad 2022
Audit recertyfikacyjny zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015. Utrzymanie certyfikatu.
Listopad 2023
Audit nadzoru zgodnie z Normą PN-EN ISO 9001:2015. Utrzymanie certyfikatu.