Walka z COVID-19

Walka z COVID-19

Zakup wyposażenia laboratoryjnego niezbędnego do walki z pandemią Covid-19 do Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie informuje o realizacji Projektu: „Zakup wyposażenia laboratoryjnego niezbędnego do walki z pandemią Covid-19 do Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.07.07.00-32-NO37/20-00

Cele projektu

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 05.02.2020 r. do 31.12.2020 roku poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w niezbędne wyposażenie laboratoryjne do realizacji tego celu.

Efekty projektu

W ramach projektu zostało zakupiono niezbędne wyposażenie laboratoryjne, w tym: odczynniki i testy do wykonywania badań w kierunku SARS-COV-2, pojemniki i worki na odpady zakaźne, środki do dezynfekcji dla ludzi, środki do dezynfekcji pomieszczeń, środki do dezynfekcji sprzętu medycznego, worteks, wyroby jednorazowego użytku: w szczególności - rękawiczki, gogle, okulary ochronne, maski, kombinezony ochronne, maski filtracyjne, fartuchy, zestaw pipet automatycznych. Poprzez odpowiednie doposażenie Placówki (w środki dezynfekcji i ochrony) projekt przyczynił się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynął na lepszą jakość oferowanych usług medycznych społeczeństwu.

 Szacowany całkowity koszt inwestycji: 1 599 976,17 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 359 979,74 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2020 r.