Praktyki, staże, wolontariat

Informuję, że z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 decyzją Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie zawieszona została możliwość odbywania praktyk w tutejszym Szpitalu.

Do pobrania:


Regulamin realizacji staży i praktyk