Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki

Studenci/uczniowie uczelni/szkół zewnętrznych chcący realizować praktyki tzw. wakacyjne w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie zobowiązani są do złożenia Wniosku do Dyrektora Szpitala oraz do uzyskania wstępnej zgody kierownika danej komórki organizacyjnej na przyjęcie na praktykę. Wzór Wniosku dostępny jest w Regulaminie realizacji staży i praktyk.

Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych jest zawarcie porozumienia pomiędzy Szpitalem a podmiotem prowadzącym kształcenie.


Do pobrania:
Regulamin realizacji staży i praktyk