Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego.

Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.


Świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia realizowane są przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7, w Pawilonie Dziecięcym. 

Świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dorosłych realizowane są przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7, w budynku "F", w Izbie Przyjęć Ogólnej (wejście od ulicy Tytusa Chałubińskiego).


Kontakt telefoniczny:

Dzieci:
Tel. 94 34 88 536;
94 34 88 537
Tel. kom. 519 010 067


Kontakt telefoniczny:

Dorośli:
Rejestracja 94/ 34 88 982
Gabinet pielęgniarek 94/ 34 88 359
Gabinet lekarski 94/ 34 88 184

Lekarz 690 408 766