Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego.

Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie udzielane są świadczenia:

  • osobom do 19 roku życia w pełnym zakresie,
  • pielęgniarskie udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Kontakt telefoniczny:

Tel. 94 34 88 536; 94 34 88 537
Tel. kom. 519 010 067

Od dnia 01.12.2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w Poliklinice MSW przy ul. Szpitalnej 2 (z wyłączeniem osób do 19 roku życia oraz świadczeń pielęgniarskich udzielanych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.