Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Koordynator Oddziału

lek. med. Artur Wiski

Pielęgniarka Oddziałowa

Małgorzata Konarska

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Dyżurka pielęgniarek: 94 34 88 222
 • Gabinet Lekarski: 94 34 88 208
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 94 34 88 223
 • Sekretariat: 94 34 88 403
 • Koordynator: 94 34 88 590

NASZ PERSONEL

Lekarze:

 • dr hab. n. med. Jacek Zieliński - specjalizacja z chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • dr n. med. Wojciech Jasiński - specjalista z chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
 • Artur Wiski - specjalizacja z chirurgii ogólnej
 • Mariusz Fuks - specjalizacja z chirurgii ogólnej
 • Aleksander Wróblewski - specjalista z chirurgii dziecięcej
 • Mateusz Bes - specjalizacja z chirurgii ogólnej
 • Jerzy Postulka - specjalista z chirurgii ogólnej 
 • Mikhail Kuhayeu 
 • Firdez Mullarama

Pozostały personel:

 • pielęgniarki - 22
 • pozostały personel - 12

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Blok Operacyjny
 • Pracownia Endoskopowa
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej

Zapisy na planowany zabieg operacyjny w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej odbywać się będzie w każdy wtorek od godz. 9:00 do godz. 11:00 w budynku Poradni Specjalistycznych pok. nr 7.

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • nowotwory złośliwe przełyku
 • nowotwory złośliwe żołądka
 • nowotwory jelita cienkiego i XII-cy
 • nowotwory złośliwe okrężnicy
 • nowotwory złośliwe odcinka esiczo-odbytniczego
 • nowotwory złośliwe odbytnicy i odbytu
 • nowotwory złośliwe wątroby
 • nowotwory złośliwe przewodów żółciowych
 • nowotwory złośliwe trzustki
 • nowotwory złośliwe pęcherzyka żółciowego
 • nowotwory złośliwe tkanki zaotrzewnowej
 • nowotwory złośliwe otrzewnej
 • inne nowotwory w zakresie p. pokarmowego i otrzewnej
 • czerniak skóry
 • inne nowotwory złośliwe skóry
 • nowotwór złośliwy sutka u kobiet
 • nowotwór złośliwy sutka u mężczyzn
 • nowotwór złośliwy tarczycy
 • nowotwór złośliwy wtórny o innych określ. umiejscowieniach
 • nowotwór niezłośliwy wargi
 • nowotwór niezłośliwy innych narządów układu trawiennego
 • tłuszczak
 • inny nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich
 • nowotwory niezłośliwe skóry
 • nowotwory niezłośliwe sutka
 • nowotwory niezłośliwe tarczycy
 • inne nowotwory niezłośliwe
 • rak przedinwazyjny układu trawiennego
 • rak przedinwazyjny skóry
 • rak przedinwazyjny sutka
 • rak przedinwazyjny o innym umiejscowieniu
 • wole proste
 • wole guzowate
 • wole nadczynne
 • inne choroby tarczycy
 • żylaki kończyn dolnych
 • żylaki odbytu
 • żylaki o innym umiejscowieniu
 • odma opłucnowa
 • ropień płuca i śródpiersia
 • choroby przełyku
 • wrzód żołądka
 • wrzód dwunastnicy
 • wrzód trawienny o innym umiejscowieniu
 • inne choroby żołądka i dwunastnicy
 • zapalenie wyrostka robaczkowego
 • przepukliny pachwinowe
 • inne przepukliny jamy brzusznej ze zgorzelą
 • inne przepukliny jamy brzusznej z niedrożnością
 • inne przepukliny jamy brzusznej bez niedrożności
 • odcinkowe zapalenie jelita
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • niewydolność naczyniowa jelit
 • uchyłki jelit
 • rozpadlina i przetoka odbytnicza
 • ropień okolicy odbytnicy i odbytu
 • zapalenie otrzewnej
 • inne choroby otrzewnej
 • inne choroby jelit
 • ropień wątroby
 • kamica żółciowa
 • inne choroby pęcherzyka żółciowego
 • inne choroby przewodów żółciowych
 • choroby trzustki
 • krwotok żołądkowo-jelitowy
 • łagodna dysplazja sutka
 • zakażenie sutka związane z porodem
 • czyrak i czyrak gromadyny
 • ropowica i ropień ręki i stopy
 • inne ropnie
 • ostre zapalenie węzłów chłonnych
 • torbiel pilonidalna
 • objawy dotyczące układu pokarmowego - obserwacja
 • złamanie żeber, mostka
 • pourazowa odma i krwiak opłucnej
 • obrażenia serca i płuc
 • obrażenia innych narządów klatki piersiowej
 • obrażenia żołądka i jelit
 • obrażenia wątroby
 • obrażenia śledziony
 • obrażenia narządów miednicy
 • obrażenia innych narządów jamy brzusznej
 • rany głowy
 • ranu szyi
 • rany ściany klatki piersiowej
 • rany grzbietu
 • rany pośladka
 • rany o innym nieokreślonym umiejscowieniu
 • rany kończyny górnej
 • rany kończyny dolnej
 • stłuczenia bez naruszenia ciągłości skóry
 • zmiażdżenia
 • ciała obce w przełyku, żołądku, j. cienkim i okrężnicy
 • ciała obce w odbytnicy i odbycie
 • oparzenia twarzy i szyi
 • oparzenia tułowia
 • oparzenia k. górnej i ręki
 • oparzenia k. dolnej
 • inne oparzenia i oparzenia wielomiejscowe
 • urazy inne i nieokreślone
 • odmrożenia

Lista zabiegów operacyjnych

 • operacje laparoskopowe
 • zabiegi diagnostyczne laparoskopowe
 • rektoskopia
 • kaniulizacje dużych żył
 • pobieranie wycinków do badań histopatologicznych
 • pobieranie węzłów chłonnych do badań hist. pat.
 • punkcje jamy otrzewnej
 • amputacje w zakresie kończyn dolnych
 • amputacje w zakresie kończyn górnych
 • wycięcie tkanek martwiczych w oparzeniu
 • wycięcie tkanek martwiczych w odmrożeniu
 • wycięcie tkanek martwiczych w odleżynach
 • punkcje jamy opłucnej
 • usuwanie ciał obcych z tkanek miękkich
 • operacje nowotworów j. cienkiego i okrężnicy - resekcje, hemikolekt.
 • operacje nowotworów odcinka esiczo-odbytniczego - odjęcie przednie
 • operacje nowotworów odbytnicy i odbytu - brzuszno-kroczowe
 • operacje nowotworów wątroby, dróg żółciowych i trzustki
 • operacje nowotworów przestrzeni zaotrzewnionej - wycięcie
 • operacje czerniaków - wycięcie
 • operacje innych nowotworów skóry - wycięcie
 • operacje nowotworów sutka u kobiet i mężczyzn - odjęcie proste i poszerzone
 • operacje nowotworów tarczycy - wycięcie całkowite
 • operacje nowotworów wtórnych układu trawiennego - wycięcie
 • operacje nowotworów niezłośliwych tkanek miękkich - wycięcie
 • operacje nowotworów niezłośliwych sutka - wycięcie
 • operacje nowotworów niezłośliwych tarczycy - wycięcie
 • operacje tarczycy - wole proste, guzowate, nadczynne - częściowe wycięcie
 • inne operacje tarczycy - wycięcie torbieli, poj. guzków
 • operacje różnego typu w owrzodzeniach podudzi
 • operacje żylaków odbytu
 • drenaż ropniaka opłucnej
 • operacje odmy opłucnej
 • resekcje żołądka
 • pyloroplastyka
 • vagotomia
 • szycie przedziurawionego wrzodu
 • gastrektomia
 • operacje żylaków przełyku
 • operacje wyrostka robaczkowego i powikłań pozapalnych
 • operacje wszystkich typów przepuklin i powikłań
 • operacje ostrego niedokrwienia jelit
 • operacje uchyłkowatości jelit
 • operacje szczeliny odbytu i przetok około odbytniczych
 • operacje ropni około odbytniczych
 • drenaż ropni wątroby
 • operacje kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
 • operacje naprawcze dróg żółciowych
 • operacja guzów brodawki Vatera
 • operacje krwawień z przewodu pokarmowego
 • usunięcie łagodnych zmian w sutku
 • nacięcie ropni i ropowic
 • wycięcie torbieli włosowej
 • drenaż opłucnej w przyp. odmy i krwiaka
 • zaopatrywanie operacyjne ran serca i płuc
 • zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń wątroby
 • zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń śledziony
 • zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń żołądka i jelit
 • zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń innych narządów jamy brzusznej
 • zaopatrywanie ran głowy, tułowia, szyi i kończyn
 • usuwanie ciał obcych przewodu pokarmowego, kończyn i tułowia