Szpitalny Oddział Ratunkowy

Koordynator Oddziału

lek. med. Rajmund Rajewski

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Aleksandra Rogala

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Rejestracja i Sekretariat SOR: 94 34 88 498
 • Rejestracja i Sekretariat SOR (Fax): 94 34 88 499
 • Koordynator: 94 34 88 221
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 94 34 88 183
 • Osoba Koordynująca SOR: 94 34 88 372

NASZ PERSONEL

Lekarze:

 • Rajmund Rajewski - specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Rajiv Chaudhary - specjalista chorób wewnętrznych
 • Radosław Chaudhary - specjalista chorób wewnętrznych
 • Krzysztof Świdnicki
 • Karol Janczewski
 • Paweł Król
 • Marek Gąsiorowicz
 • Piotr Czerwiński
 • Barhazan Abdulla
 • Stefan Wesołowski
 • Aleksander Wróblewski
 • Piotr Kaczkowski
 • Marek Bartoś
 • Eryk Nowiński
 • Sebastian Piwowarczyk

Pozostały:

 • Pielęgniarki - 25
 • ratownicy medyczni - 36
 • pozostały personel - 62

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

SOR – jednostka organizacyjna Szpitala i Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - czynny całodobowo (minimum dwóch lekarzy dyżurnych systemu ratownictwa medycznego). Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje chorych przywożonych przez zespoły przedszpitalnego ratownictwa medycznego (poprzednio – pogotowie ratunkowe) oraz bez skierowań – w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zadaniem oddziału jest:

 1. Przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów z szerokim wachlarzem nagłych i ciężkich zachorowań, zatruć oraz urazów, w tym wielonarządowych.
 2. Pomoc ofiarom katastrof zgodnie z założeniami lokalnego i regionalnego planu (Planu Zabezpieczenia Wypadku Masowego lub Katastrofy).

Leczenie w oddziale ratunkowym podejmujemy i prowadzimy jedynie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych chorego lub poszkodowanego w wypadku. Po uzyskaniu stabilizacji klinicznej pacjenci są wypisywani z SOR bądź kierowani bezpośrednio na blok operacyjny lub do innych oddziałów szpitala.

IPO (Izba Przyjęć Ogólna) – przyjęcia chorych, planowe i nie wymagające natychmiastowej interwencji medycznej, w godzinach 8:00-14:35, od poniedziałku do piątku, ze skierowaniami z poradni lekarzy rodzinnych i poradni specjalistycznych.

Zasady udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 2. W SOR nie odbywają się przyjęcia osób skierowanych na leczenie szpitalne w trybie planowym.
 3. W obrębie obszaru segregacji medycznej oddziału, pacjent przydzielany jest do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych. Kategorie pilności określane są kolorami: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym i niebieskim.
 4. Pacjentom, którzy zostali zakwalifikowani do kategorii zielonej lub niebieskiej udzielane są świadczenia zdrowotne i wydawane zalecenia w karcie informacyjnej.
 5. Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza SOR decyzji w sprawie:
  1. skierowania pacjenta na leczenie do oddziału Szpitala wynosi 72 godziny.
  2. odmowy przyjęcia do oddziału, o którym mowa w ust.1, osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wynosi 24 godziny.

OBSZARY ZADANIOWE SOR

 1. segregacji medycznej (triage), rejestracji medycznej i przyjęć
 2. resuscytacyjno-zabiegowy
 3. wstępnej intensywnej terapii
 4. terapii zabiegowej
 5. obserwacji
 6. konsultacyjny
 7. laboratoryjny
 8. zaplecze administracyjno-gospodarcze

SOR to kluczowy element opieki szpitalnej, łącznik między szpitalem a społecznością pacjentów, ważny podmiot Systemu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego.


Klauzula informacyjna w zakresie realizacji projektu TOPSOR pn. "Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR): w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategii informacyjnej ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."

Do pobrania

 Klauzula informacyjna

87 KB Data publikacji marzec 27, 2024 10:26