plan rozmieszczenia budynków

LEGENDA:

Budynki pomocnicze

Bar, sklep

A D G
 • Administracja
B
 • Oddziały
  • Wewnętrzny
  • Neurologii z Pododziałem Udarowym
C
 • Izba Przyjęć Dziecięca/SOR pediatryczny

 • Oddziały:
  • Dziecięcy
  • Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej
  • Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej
 • Poradnia Stomatologiczna dla Osób Niepełnosprawnych
 • Poradnia Diabetologii Dziecięcej
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

 • Zakład Mikrobiologii

 • Przyszpitalne Poradnie Specjalistyczne
  • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  • Chirurgii Ogólnej
  • Chirurgii Dziecięcej
  • Neurochirurgiczna
  • Kardiologiczna
  • Neurologii Dziecięcej z Pracownią EEG
  • Chorób Metaboliczbych
  • Gastroenterologiczna
  • Urologii Ogólnej i Urologii Onkologicznej
  • Preulksacyjna
  • Medycyny Sportowej
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu Dorosłych i Dzieci
  • Logopedyczna
 • Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

E
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

 • Oddziały:
  • Okulistyki
  • Onkologii i Chemioterapii
  • Dzienny Chemioterapii
  • Urologii
 • Koordynator Pacjenta Onkologicznego
 • Poradnia Okulistyczna
F
 • Oddziały:
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
  • Izba Przyjęć Ogólna
  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych
G1

Zakład Patomorfologii i Medycyny Sądowej

H
 • Diagnostyka Sp. z o.o - Labolatorium
 • Pracowania Scyntygrafii-Affidea
 • Punkt Krwiodastwa - RCKiK
 • Stacja Dializ - Fresenius
I
 • Poradnia Kontroli Stymulatorów i Zaburzeń Rytmu
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Pracownia EEG
 • Pracownia Angiografii
 • Pracownia Psychologii Klinicznej
 • Kaplica Szpitalna
J
 • Izba Przyjęć Położnicza-Ginekologiczna

 • Oddziały/Pododdziały:
  • Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
  • Chirurgii Urazowo i Ortopedycznej
  • Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej i Pracowniami Audiologii i VNG
  • Ginekologii, Położniczy i Patologii Ciąży
  • Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodka

 • Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji z Oddziałem Dziennym

 • Pracownia Endoskopowa

 • Poradnie:
  • Laktacyjna i Neonatologiczna
  • Położniczo-Ginekologiczna z Pracownią Koloposkopii
  • Patologii Ciąży
  • Otolaryngologiczna

K
 • Oddziały:
  • Kardiologii z Pracowniami
  • Obserwacyjno - Zakaźny z Pododziałem Wewnętrznym
 • Poradnie:
  • Kardiochirurgiczna
M
 • Wielosalowy Zespół Operacyjny
 • Oddział Neurochirurgii
 • Centralna sterylizatornia