Sekretariat Dyrektora: 94 34 88 151

Centrala: 94 34 88 400

Kancelaria: 94 34 88 988

Kapelan Szpitalny

509 683 690 Kapelan

Rzecznik prasowy szpitala

94 34 88 455 Rzecznik prasowy

Magazyn Rzeczy Chorego 

94 34 88 190 Magazyn Rzeczy Chorego

Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej

94 34 88 189 Udostępnianie dokumentacji medycznej, zaświadczenia o pobycie

Szpitalny Oddział Ratunkowy

94 34 88 498 Rejestracja i Sekretariat SOR

94 34 88 499 Rejestracja i Sekretariat SOR (Fax)

94 34 88 221 Kierownik SOR

94 34 88 183 Pielęgniarka Oddziałowa

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć Dziecięcą 

94 34 88 252 Rejestracja i Sekretariat IPDZ

Izba Przyjęć Ogólna

94 34 88 106 Izba Przyjęć

Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna

94 34 88 159 Izba Przyjęć

Poradnie specjalistyczne

ul. Tytusa Chałubińskiego 7
94 34 88 355 rejestracja
94 34 88 420 rejestracja

Poradnia Okulistyczna  - rejestracja pod numerem tel. 94 34 88 966

Poradnia Hepatologiczna - rejestracja pod numerem tel. 94 34 88 427 

Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych - rejestracja pod numerem tel. 94 34 88 427

Pracownia Ortoptyczna - rejestracja pod numerem tel. 94 34 88 263

Przychodnia Onkologiczna

94 34 60 018 - rejestracja
94 34 60 033 - rejestracja


Oddziały szpitalne:

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

94 34 88 222 Dyżurka pielęgniarek

94 34 88 208 Gabinet Lekarski

94 34 88 223 Pielęgniarka Oddziałowa

94 34 88 403 Sekretariat

Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej

94 34 88 356 Sekretariat

94 34 88 254 Gipsownia

94 34 88 332 Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego

94 34 88 203 Gabinet Lekarski

94 34 88 170 Pokój Pielęgniarek

94 34 88 166 Koordynator

94 34 88 294 Pielęgniarka Oddziałowa

Oddział Neurochirurgii

94 34 88 542 Gabinet lekarski/lekarz dyżurny

94 34 88 544 Sekretariat

94 34 88 481 Oddział Neurochirurgii

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z pododdziałem Chorób Wewnętrznych

94 34 88 297 Izolatki

94 34 88 298 Izba Przyjęć

94 34 88 405 Pielęgniarka Oddziałowa

94 34 88 376 Odcinek Obserwacyjno-Zakaźny

94 34 88 161 Koordynator

Oddział Onkologii i Chemioterapii

94 34 88 362 Telefon dla pacjentów

94 34 88 286 Pielęgniarka Oddziałowa

94 34 88 128 Gabinet Lekarski

94 34 88 204 Dyżurka Pielęgniarek

94 34 88 251 Koordynator

Oddział Dzienny Chemioterapii

94 34 88 930, 94 34 88 931 Sekretariat

94 34 88 937 Gabinet Lekarski

Oddział Urologii

94 34 88 233 Pokój Pielęgniarek

94 34 88 354 Sekretariat

94 34 88 331 Pielęgniarka Oddziałowa

94 34 88 390 Ordynator

94 34 88 290 Gabinet Lekarski

Oddział Okulistyki

94 34 88 263 Pracownia Ortoptyczna

94 34 88 129 Pokój Pielęgniarek

94 34 88 393 Gabinet Lekarski

94 34 88 323 Pracownia Laserowa

94 34 88 180 Sekretariat

94 34 88 258 Koordynator

94 34 88 258 Pielęgniarka Oddziałowa

Oddział Neonatologiczny

94 34 88 225 Pielęgniarka Oddziałowa

94 34 88 226 Pokój Pielęgniarek

94 34 88 232 Wydawanie Noworodków

94 34 88 273 Ordynator

Oddział Laryngologii

94 34 88 289 Sekretariat

94 34 88 357 Rejestracja

94 34 88 310 Pracownia VNG

94 34 88 325 Pielęgniarka Oddziałowa

94 34 88 167 Gabinet Lekarski

94 34 88 164 Pokój Pielęgniarek

94 34 88 110 Chirurgia Szczękowa

94 34 88 165 Koordynator

Oddział Kardiologii

94 34 88 146 Pracownia Holtera

94 34 88 370 Sterownia

94 34 88 209 Pracownia USK

94 34 88 373 Gabinet Lekarski II p.

94 34 88 293 Pokój Pielęgniarek

94 34 88 296 Pokój Pielęgniarek

94 34 88 399 Koordynator

94 34 88 343 Pielęgniarka Oddziałowa

94 34 88 367 Pracownia Elektrofizjologii

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

94 34 88 401 Pododdział Położniczy

94 34 88 139 Pododdział Ginekologii- Gabinet Lekarski

94 34 88 156 Pododdział Patologii Ciąży - Gabinet Lekarski

94 34 88 212 Pododdział Patologii Ciąży - USG

94 34 88 218 Pododdział Położniczy - Pokój Pielęgniarek

94 34 88 217 Pododdział Położniczy - Gabinet Lekarski

94 34 88 372 Pododdział Położniczy - Cytologia

94 34 88 366 Pododdział Patologii Ciąży - Przenośny dla pacjent

94 34 88 215 Pododdział Patologii Ciąży - Odcinek Septyczny

Oddział Wewnętrzny

II piętro

94 34 88 116 Pokój Pielęgniarek

94 34 88 521 Sala Intensywnego Nadzoru Pielęgniarskiego

94 34 88 336 Pracownia Holterowska

94 34 88 404 Sekretariat

94 34 88 136 Pielęgniarka Oddziałowa

94 34 88 324 Gabinet Lekarski

94 34 88 113 Koordynator

parter

94 34 88 350 Sekretariat

94 34 88 205 Pielęgniarka Koordynująca

94 34 88 122 Gabinet Lekarski

94 34 88 120 Pokój Pielęgniarek

Oddział Dzienny Rehabilitacji

94 34 88 316 Oddział

94 34 88 227 Fizykoterapia

94 34 88 229 Hydroterapia

94 34 88 228 Kierownik

Oddział Dziecięcy

94 34 88 206 Sekretariat

94 34 88 256 Pokój Pielęgniarek Dzieci Młodszych

94 34 88 253 Pokój Pielęgniarek Dzieci Starszych

94 34 88 250 Gabinet Lekarski Dzieci Starszych

94 34 88 257 Koordynator

94 34 88 424 Pielęgniarka Oddziałowa

94 34 88 243 Gabinet Lekarski Dzieci Młodszych

Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej

94 34 88 240 Pokój Pielęgniarek

94 34 88 245 RTG Dziecięce

94 34 88 242 Koordynator

94 34 88 249 Pielęgniarka Oddziałowa

94 34 88 247 Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

94 34 88 407 Oddział

94 34 88 248 Koordynator

94 34 88 281 Pielęgniarka Oddziałowa

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych

94 34 88 321 Sekretariat Oddziału

94 34 88 361 Gabinet Lekarski

94 34 88 224 Gabinet Koordynatora Oddziału

94 34 88 291 Dyżurka Pielęgniarek

Oddział Neurologii

94 34 88 130 Pokój Pielęgniarek

94 34 88 125 Koordynator

94 34 88 131 Pielęgniarka Oddziałowa

94 34 88 133 Gabinet Lekarski 


Zakłady diagnostyczne i pracownie

Zakład Diagnostyki Obrazowej

94 34 88 142 Pokój Techników Dyżurnych

94 34 88 112 Pracownia USG oraz rejestracja na badania USG Dopplera

94 34 88 363, 94 34 88 557 Pracownia Tomografii Komputerowej - rejestracja

94 34 88 381 Punkt informacyjny, Rejestracja na badania rtg i usg klasyczne

Zakład Mikrobiologii

94 34 88 911 fax

94 34 88 910 Zakład/Sekretariat

94 34 88 912 Kierownik

Zakład Patomorfologii i Medycyny Sądowej

94 34 88 278 Gabinet Lekarski

94 34 88 276 Sekretariat i Kierownik

94 34 88 406 Zakład

Pracownia Endoskopii

94 34 88 326 Sekretariat 

Pracownia EMG

94 34 88 511 Rejestracja Komórki techniczno-administracyjne i samodzielne stanowiska

Inspektor ochrony danych

94 34 88 545 Inspektor ochrony danych

Zespół radców prawnych

94 34 88 337 Radca Prawny

94 34 88 950 Radca Prawny

Dział Personalny

94 34 88 207 Kierownik

94 34 88 501 Dział

94 34 88 304 Dział

94 34 88 144 Dział

94 34 88 145 Dział

94 34 88 377 Dział

94 34 88 365 Dział

Dział Jakości i Marketingu

94 34 88 414 Kierownik

94 34 88 380 Dział

94 34 88 985 Dział

Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej

94 34 88 453 Kierownik działu

94 34 88 383 Rozliczenia - hospitalizacja

94 34 88 577 Rozliczenia - hospitalizacja

94 34 88 508 Rozliczenia - SOR + pacjent UE

94 34 88 384 Rozliczenia - programy lekowe i chemioterapia

94 34 88 239 Rozliczenia - świadczenia ambulatoryjne, fakturowanie świadczeń

94 34 88 189 Udostępnianie dokumentacji medycznej, zaświadczenia o pobycie

94 34 88 309 Archiwum Medyczne

Dział Ekonomiczno-Księgowy

94 34 88 153 Główny Księgowy

94 34 88 274 Kierownik działu

94 34 88 143 Kasa

94 34 88 178 Dział księgowości inwentarzowej

94 34 88 538 Dział księgowości inwentarzowej

94 34 88 234 Dział księgowości materiałowej

94 34 88 118 Dział księgowości materiałowej

94 34 88 528 Dział księgowości materiałowej i rozrachunki z pracownikami

94 34 88 148 Dział księgowości - finanse - inwestycje

94 34 88 194 Dział księgowości - finanse

94 34 88 351 Dział księgowości - finanse - należności

94 34 88 566 Dział Księgowości - sprzedaż

94 34 88 374 Dział Księgowości - zobowiązania

Dział Planowania i Analiz

94 34 88 539 Kierownik

94 34 88 567 Dział

Dział Zaopatrzenia i Transportu

94 34 88 341 Dyspozytor

94 34 88 282 Magazyn Medyczny

94 34 88 238 Zaopatrzenie Medyczne i Gospodarcze

94 34 88 261 Kierownik

94 34 88 385 Zaopatrzenie Techniczne

Dział Budowlany

94 34 88 264 Dział

Dział Techniczny

94 34 88 210 Kierownik

94 34 88 268 Sekcja Remontów

94 34 88 179 Sprzęt Medyczny

Dział Administracyjno-Gospodarczy

94 34 88 426 Dział - Fax

94 34 88 154 Kierownik

94 34 88 152 Dział

94 34 88 111 Portiernia

Dział Informatyki

94 34 88 460 Dział

94 34 88 255 Dział

94 34 88 155 Dział

94 34 88 100 Kierownik

Dział Zamówień Publicznych

94 34 88 147 Kierownik

94 34 88 104 Dział

94 34 88 415 Dział

94 34 88 109 Dział

Dział Epidemiologii

94 34 88 150 Dział

Dział Żywienia

94 34 88 127 Kierownik

Sekcja ds. BHP

94 34 88 119 Kierownik Sekcji - Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Inspektor ds. Organizacyjnych

94 34 88 330 Inspektor ds. Organizacyjnych

Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej

94 34 88 138 Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

Inspektor ds. obronnych - Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

94 34 88 260 Obrona Cywilna 

Centralna Sterylizatornia

94 34 88 584 Pomieszczenie pakowania bielizny i materiałów opatrunkowych

94 34 88 583 Strefa brudna

94 34 88 582 Strefa sterylna

94 34 88 581 Strefa czysta

94 34 88 585 Kierownik

Inne

94 34 88 379 Związki Zawodowe Pielęgniarek i Położnych