Oddział Dziecięcy

Koordynator Oddziału

lek. med. Agata Kamińska-Pabich

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Anna Iwanisik

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Sekretariat: 94 34 88 206
 • Punkt Pielęgniarek Dzieci Młodszych: 94 34 88 256
 • Punkt Pielęgniarek Dzieci Starszych: 94 34 88 253
 • Gabinet Lekarski Dzieci Starszych: 94 34 88 250
 • Koordynator: 94 34 88 257
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 94 34 88 424
 • Gabinet Lekarski Dzieci Młodszych: 94 34 88 243

NASZ PERSONEL

Lekarze:

 • Agata Kamińska-Pabich
 • Katarzyna Zielińska-Kapustyńska - Z-ca Koordynatora
 • Urszula Mikietyńska
 • Zofia Zięba
 • Aneta Bartnicka-Makowska
 • Paweł Lech
 • Natalia Niesłuchowska
 • Joanna Graj-Szary
 • Iwona Chwiałkowska
 • Daria Sobieraj-Sołtys
 • Kamila Simińska
 • Daria Tymorek
 • Paweł Świć 
 • Michał Czapnik

Pozostały personel:

 • pielęgniarki - 23
 • pozostały personel - 3

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Pododdział Diabetologii Dziecięcej

W pawilonie dziecięcym funkcjonuje Izba Przyjęć Dziecięca, wspólna dla Oddziału Dziecięcego, Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej.

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • mononukleoza zakaźna
 • zakażenie nicieniami
 • inne i nieokreślone robaczyce
 • mięsak limfatyczny i mięsak siateczki
 • choroba Hodgkina
 • białaczka limfatyczna
 • białaczka szpikowa
 • białaczka monocytowa
 • wole proste i o nieokreślonym charakterze
 • wole guzowate nietoksyczne
 • nadczynność tarczycy z wolem lub bez wola
 • zapalenie tarczycy
 • cukrzyca
 • choroby przysadki mózgowej i jej regulacji podwzgórzowej
 • choroby nadnerczy
 • inne zaburzenia endokrynologiczne
 • wyniszczenie z niedożywienia
 • zaburzenia przemiany mineralnej
 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
 • otyłość i inne stany nadmiernego odżywienia
 • zaburzenia immunologiczne
 • niedokrwistości z niedoboru żelaza
 • inne niedokrwistości niedoborowe
 • dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
 • nabyte niedokrwistości hemolityczne
 • niedokrwistość aplastyczna
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • plamica i inne skazy krwotoczne
 • choroby układu białokrwinkowego
 • inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
 • nerwice
 • nadużywanie leków bez uzależnienia
 • reakcje przystosowawcze
 • zaburzenia emocjonalne typowe dla wieku dziecięcego i młodzieńczego
 • określone zaburzenia rozwoju
 • łagodny niedorozwój umysłowy
 • inny niedorozwój umysłowy określonego stopnia
 • niedorozwój umysłowy bez określenia stopnia
 • zwyrodnienia mózgowe ujawniające się zwykle w wieku dziecięcym
 • zaburzenia rdzeniowo-móżdżkowe
 • zaburzenia układu wegetatywnego
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • inne zespoły porażenne
 • padaczka
 • migrena
 • choroby nerwu twarzowego
 • choroby innych nerwów czaszkowych
 • zaburzenia nerwowo-mięśniowe
 • dystrofie mięśniowe
 • choroby spojówki
 • zaburzenia nerwu wzrokowego i dróg wzrokowych
 • choroby ucha zewnętrznego
 • nieropne choroby ucha środkowego
 • ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego
 • zespoły zawrotów głowy
 • gorączka reumatyczna bez zajęcia serca
 • gorączka reumatyczna z zajęciem serca
 • pląsawica reumatyczna
 • reumatyczne zapalenie osierdzia
 • wady zastawki dwudzielnej
 • wady zastawek tętnicy głównej
 • wady zastawki dwudzielnej i zastawek t. głównej
 • wady innych zastawek serca
 • nadciśnienie pierwotne
 • przewlekły zespół płucno-sercowy
 • ostre zapalenie osierdzia
 • ostre i podostre zapalenie wsierdzia
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • miokardiopatie
 • zaburzenia przewodnictwa
 • zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność krążenia
 • ostre zapalenie zatok przynosowych
 • ostre zapalenie jamy nosowej i gardła
 • ostre zapalenie gardła
 • ostre zapalenie migdałków
 • ostre zapalenie krtani i tchawicy
 • ostre zakażenia górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim
 • ostre zapalenie oskrzeli i oskrzelików
 • alergiczny nieżyt nosa
 • zapalenie płuc wirusowe
 • zapalenie płuc pneumokokowe
 • zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie
 • zapalenie płuc o różnej etiologii
 • zapalenie oskrzeli ostre i przewlekłe
 • rozedma płuc
 • dychawica oskrzelowa
 • rozstrzenie oskrzeli
 • zap. pęcherzyków płucnych alergiczne
 • zap. płuc zachłystowe
 • zap. opłucnej
 • ropień płuca
 • choroby przełyku
 • wrzód żołądka
 • wrzód dwunastnicy
 • zapalenie żołądka i dwunastnicy
 • zaburzenia czynności żołądka
 • inne choroby żołądka i dwunastnicy
 • odcinkowe zapalenie jelita grubego
 • kamica żółciowa
 • choroby trzustki
 • ostre kłębkowe zapalenie nerek
 • zespół nerczycowy
 • przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek
 • inne zapalenia i choroby nerek
 • ostra niewydolność nerek
 • zaburzenia spowodowane upośledzeniem czynności nerek
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • wodonercze
 • kamica nerki i moczowodu
 • kamica dolnego odcinka u. moczowego
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • zwężenie cewki moczowej
 • inne choroby cewki moczowej
 • ostre zapalenie węzłów chłonnych
 • atopowe zapalenie skóry
 • kontaktowe zapalenie skóry
 • zapalenie skóry spowodowane subst. wprowadzonymi do ustr.
 • choroby pęcherzowe
 • pokrzywka
 • układowe choroby tkanki łącznej
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • choroby mięśni
 • wady wrodzone serca
 • wady wrodzone p. pokarmowego
 • objawy dotyczące różnych układów i narządów
 • zatrucie lekami, preparatami farmaceutycznymi
 • toksyczne skutki alkoholu
 • toksyczne skutki produktów ropy naftowej i innych rozpuszczalników
 • toksyczne skutki tlenku węgla
 • zatrucie grzybami