Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej

Koordynator Oddziału

lek. med. Andrzej Jasiński

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Agata Pilip

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Pokój Pielęgniarek: 94 34 88 240
 • RTG Dziecięce: 94 34 88 245
 • Koordynator: 94 34 88 242
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 94 34 88 249

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Pododdział Leczenia Oparzeń
 • Blok Operacyjny
 • Poradnia Chirurgii Dziecięcej

NASZ PERSONEL

Lekarze:

 • Andrzej Jasiński
 • Jerzy Niesłuchowski
 • Jacek Materna
 • Aleksander Wróblewski
 • Andrzej Krajewski
 • Barhzan Abdulla
 • Justyna Jelińska
 • Marek Krukar
 • Agnieszka Partycka
 • Wojciech Hertman
 • Piotr Modliborski

Pozostały personel:

 • pielęgniarki - 12
 • pozostały personel - 17

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału funkcjonuje:

 • Pododdział Leczenia Oparzeń
 • Blok Operacyjny
 • Poradnia Chirurgii Dziecięcej

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

1. Chirurgia noworodka i niemowlęcia

 • wady rozwojowe: niedrożność dwunastnicy, zarośnięcie jelita cienkiego , grubego, zarośnięcie odbytu, zaburzenia zwrotu jelit, zwężenie odżwiernika, niedrożność smółkowa;
 • wady rozwojowe cewy nerwowej: przepuklina oponowo-rdzeniowa, wodogłowie, drenaż komór mózgowych;
 • wady rozwojowe twarzy i szyi: wyrośla przeduszne, torbiele i przetoki wrodzone;
 • wady rozwojowe układu moczo-płciowego: spodziectwo, wnętrostwo, stulejka, przepuklina przeponowa;

2. Ostre choroby jamy brzusznej

 • zapalenie wyrostka robaczkowego
 • zapalenie otrzewnej
 • zapalenie uchyłka Meckela
 • obumierajace zapalenie jelit
 • niedrożność jelit: wgłobienie jelit
 • niedrożność zrostowa;

3. Zespół ostrej moszny

 • skręt jądra, skręt przydatka jądra;

4. Przepukliny: pachwinowe, pępkowe, linii białej, wodniaki jądra;

5. Ortopedia dziecięca

 • stopy końsko szpotawe
 • kręcz szyi wrodzony
 • zwichnięcie wrodzone stawu biodrowego
 • przewężenia amniotyczne
 • palcozrost
 • palce dodatkowe
 • kciuk strzelający i inne rzadkie wady kończyn;

6. Chirurgia urazowa

 • urazy głowy, wstrząśnienie mózgu, złamania czaszki, rany głowy, krwiaki śródczaszkowe
 • złamania otwarte i zamknięte kości kończyn górnych i dolnych
 • zespolenia otwarte, zespolenia zamknięte, zespolenia elastyczne
 • urazy śródstawowe – artroskopia stawu kolanowego
 • rany kończyn z uszkodzeniem ścięgien, naczyń i nerwów
 • urazy kręgosłupa: złamania, zwichnięcia, stłuczenia
 • rany drążące klatki piersiowej i brzucha
 • uszkodzenia narządów jamy brzusznej
 • oparzenia: wycięcia tkanek martwiczych, przeszczepy skóry, plastyka blizn pooparzeniowych;

7. Zakażenia

 • zapalenie kości i szpiku
 • drenaż ropni opłucnej
 • ropnie, ropowice powłok
 • paznokcie wrastające;

8.Inne

 • ciała obce powłok, przewodu pokarmowego.