Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Koordynator Oddziału

dr n. med. Przemysław Kaczanowski

Pielęgniarka Oddziałowa - Ginekologia

mgr Małgorzata Karabasz

Pielęgniarka Oddziałowa - Położnictwo

mgr Elżbieta Kuziomko - Położna oddziałowa

Pielęgniarka Koordynująca - Patologia ciąży

mgr Bożena Karbowiak

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Pododdział Ginekologii - Sekretariat: 94 34 88 410
 • Pododdział Ginekologii - Gabinet Lekarski: 94 34 88 139
 • Pododdział Położniczy - Sekretariat: 94 34 88 408
 • Pododdział Położniczy - Gabinet lekarski: 94 34 88 217
 • Pododdział Położniczy - Pokój Pielęgniarek: 94 34 88 218
 • Pododdział Patologii Ciąży - Gabinet Lekarski: 94 34 88 156
 • Pododdział Patologii Ciąży - Przenośny dla pacjentek: 94 34 88 366
 • Pododdział Patologii Ciąży - Gabinet Lekarski: 94 34 88 156
 • Pododdział Patologii Ciąży - Pokój Pielęgniarek: 94 34 88 366
 • Pododdział Patologii Ciąży - USG: 94 34 88 212

NASZ PERSONEL

Lekarze:

 • Aleksander Smulski
 • Marcin Błaszczyk
 • Marcin Hornung
 • Grzegorz Mil
 • Paweł Dzięcielski
 • Włodzimierz Sajdak
 • Marta Szczepanik
 • Karolina Harunowicz
 • Karolina Garnicka-Jasińska
 • Joanna Mazur-Jamniak
 • Rafał Piliszczuk
 • Małgorzata Potentas
 • Patrycja Furtak-Chudzik
 • Sławomir Szymański

Pozostały personel:

 • pielęgniarki (położne) - 43
 • pozostały personel - 16

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Izba Przyjęć
 • Pododdział Położniczy
 • Pododdział Patologii Ciąży
 • Pododdział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
 • Blok Operacyjny i Porodowo Operacyjny
 • Pracownia Ultrasonograficzna
 • Pracownia Cytologii i Biocenozy

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • krwawienie we wczesnym okresie ciąży (poronienie)
 • krwawienie przedporodowe, przedwczesne odklejenie łożyska i łożysko przodujące
 • nadciśnienie tętnicze wikłające ciąże, poród i połóg
 • niepowściągliwe wymioty ciężarnych
 • poród przedwczesny lub poród zagrażający
 • ciąża przenoszona
 • inne powikłania ciąży nie zaklasyfikowane gdzie indziej
 • choroby zakaźne i pasożytnicze u matki, nadające się do zaklasyfikowania gdzie indziej lecz wikłające ciąże, poród i połóg
 • inne aktualne stany u matki nadające się do zaklasyfikowania gdzie indziej lecz wikłające ciążę, poród i połóg
 • poród prawidłowy
 • ciąża mnoga
 • nieprawidłowe położenie lub przodowanie nieprawidłowych części płodu
 • niestosunek porodowy
 • nieprawidłowości narządów i tkanek miękkich miednicy
 • rozpoznane lub podejrzewane nieprawidłowości płodu wpływające na postępowanie medyczne w stosunku do matki
 • inne stany płodu i łożyska wpływające na postępowanie medyczne w stosunku do matki
 • wielowodzie
 • inne stany związane z jamą owodni i błonami płodowymi
 • inne wskazania do opieki i interwencji związane z czynnością porodową i porodem gdzie indziej nie zaklasyfikowane
 • łagodna dysplazja sutka
 • inne choroby sutka
 • zapalenie jajników, jajowodu, przymacicza i otrzewnej miednicy małej
 • choroby zapalne macicy z wyjątkiem szyjki macicy
 • zapalenie szyjki macicy, pochwy i sromu
 • gruczolistość (endometrioza)
 • wypadanie macicy i pochwy
 • przetoki w żeńskim narządzie rodnym
 • choroby niezapalne jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego
 • choroby macicy nie sklasyfikowane gdzie indziej
 • choroby niezapalne pochwy
 • choroby niezapalne szyjki macicy
 • choroby niezapalne sromu i krocza
 • bóle i inne objawy związane z żeńskimi narządami płciowymi
 • zaburzenia miesiączkowania i inne nieprawidłowe krwawienia z żeńskich narządów płciowych
 • choroby okresu przekwitania i po okresie przekwitania
 • niepłodność kobieca
 • inne choroby żeńskich narządów płciowych
 • zaśniad groniasty
 • inne nieprawidłowości rozwoju jaja płodowego
 • ciąża obumarła wczesna
 • ciąża pozamaciczna
 • poronienie samoistne
 • poronienie wywołane z prawnie uznanych przyczyn
 • poronienie ze wskazań lekarskich legalne
 • przerwanie ciąży ze wskazań lekarskich legalnie
 • powikłania po poronieniu, ciąży pozamacicznej i zaśniadzie groniastym
 • zatrzymanie lub osłabienie czynności porodowej
 • nieprawidłowości akcji porodowej (nieprawidłowa czynność skurczowa)
 • poród przedłużony
 • powikłania ze strony pępowiny
 • uraz porodowy krocza i sromu (z wyłączeniem nacięcia krocza)
 • inny uraz położniczy
 • krwotok poporodowy
 • zatrzymanie łożyska, resztek łożyskowych lub błon płodowych w macicy
 • bez krwotoku
 • inne powikłania czynności porodowej i porodu gdzie indziej nie zaklasyfikowane
 • zakażenie połogowe
 • powikłania ze strony układu żylnego w okresie ciąży i połogu
 • zator tętnicy płucnej z przyczyn położniczych
 • inne i nieokreślone powikłania połogu gdzie indziej nie zaklasyfikowane
 • zakażenia sutka i brodawki sutkowej związane z porodem
 • inne choroby sutka związane z porodem i zaburzenia laktacji
 • czyrak i czyrak gromadny
 • kontaktowe zapalenie skóry i inne postacie wyprysku
 • wady wrodzone narządów płciowych
 • zaburzenia hamatologiczne płodu i noworodka (transfuzja u noworodka)
 • objawy dotyczące układu moczowego
 • inne objawy dotyczące jamy brzusznej i miednicy
 • nieswoiste zmiany w badaniu krwi
 • nieswosite zmiany w badaniu moczu
 • nieswoiste, nieprawidłowe wyniki badań histopatologicznych i immunologicznych
 • złamanie kostki
 • uszkodzenie narządów miednicy
 • rana otwarta pośladka
 • rana otwarta narządów płciowych (zewnętrznych) włącznie z amputacją urazową
 • uszkodzenie naczyń krwionośnych głowy i szyi
 • uszkodzenie naczyń krwionośnych brzucha i miednicy
 • stłuczenie tułowia
 • stłuczenie narządów płciowych
 • ciało obce w drogach moczowo-płciowych
 • oparzenie tułowia
 • inne powikłania zabiegów, nie sklasyfikowane gdzie indziej
 • przypadkowe nacięcie, nakłucie, perforacja lub krwawienie w trakcie postępowania medycznego
 • ciało obce dostające się przypadkowo do innych otworów naturalnych
 • przypadkowe uderzenie przez przedmioty lub osoby
 • walka, bijatyka, gwałt
 • stany związane z obecnością sztucznego otworu


 • Schorzenia w przebiegu ciąży
 • gruźlica układu moczowo-płciowego
 • półpasiec
 • opryszczka zwykła (pospolita)
 • inne wrusowe osutki
 • wirusowe zapalenie wątroby (ciąża)
 • jaglica
 • inne choroby wywołane przez wirusy i Chlamydie
 • kiła wczesna utajona (bezobjawowa)
 • rzeżączka (zakażenie rzeżączkowe)
 • inne choroby weneryczne
 • grzybica skóry inna i nieokreślona
 • zakażenie drożdżakami Blastomyces
 • zakażenie innym tasiemcem
 • włośnica
 • inne i nieokreślone robaczyce
 • zakażenia pasożytami jelitowymi nieokreślone
 • toksoplazmoza
 • rzęsistkowica
 • inne i nieokreślone choroby zakaźne i pasożytnicze
 • późne następstwa gruźlicy
 • nowotwór złośliwy jelita cienkiego łącznie z XII-cą
 • nowotwór złośliwy jelita grubego
 • nowotwór złośliwy odbytnicy, zgięcia esiczo-odbytniczego i odbytu
 • nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych
 • nowotwór złośliwy trzustki
 • nowotwór złośliwy o innych i niedokładnie określonych umiejscowieniach w obrębie narządów trawiennych i otrzewnej
 • inny nowotwór złośliwy skóry
 • nowotwór złośliwy sutka żeńskiego
 • nowotwór złośliwy części nieokreślonej macicy
 • nowotwór złośliwy szyjki macicy
 • nowotwór złośliwy łożyska
 • nowotwór złośliwy trzonu macicy
 • nowotwór złośliwy jajnika i innych przydatków
 • nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
 • nowotwór niezłośliwy innych części układu trawiennego
 • tłuszczak
 • nowotwór niezłośliwy skóry
 • nowotwór niezłośliwy sutka
 • mięśniak gładkomórkowy macicy
 • inny nowotwór niezłośliwy macicy
 • nowotwór niezłośliwy jajnika
 • nowotwór niezłośliwy innych narządów płciowych żeńskich
 • nowotwór niezłośliwy nerki i innych narządów moczowych
 • rk in situ i układu moczowo-płciowego
 • wole proste i wole bliżej nieokreślone
 • nietoksyczne wole guzkowe
 • nadczynność tarczycy z wolem lub bez wola
 • wrodzona niedoczynność tarczycy
 • nabyta niedoczynność tarczycy
 • zapalenie tarczycy
 • inne choroby tarczycy
 • cukrzyca
 • choroby przysadki mózgowej i zaburzenia regulacji podwzgórzowo-przysadkowej
 • zaburzenia czynności jajników
 • zaburzenia wielogruczołowe i choroby z nimi związane
 • Dna (skaza moczanowa)
 • niedokrwistość z niedoboru żelaza
 • inne niedokrwistości niedoborowe
 • zaburzenia krzepnięcia
 • skaza i inne stany połączone z krwotocznością (plamica i inne skazy krwotoczne)
 • psychozy polekowe
 • stany paranoidalne
 • stwardnienia rozsiane
 • porażenie połowicze
 • padaczka
 • inne choroby mózgu
 • dzstrofie mięśniowe i inne miopatie
 • ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego
 • głuchota
 • nadciśnienie samoistne
 • choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca
 • choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
 • choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
 • nadciśnienie wtórne
 • przebyty zawał serca
 • dusznica bolesna
 • inne postacie przewlekłej choroby niedokrwistości serca
 • ostry zespół płucno-sercowy
 • przewlekły zespół płucno-sercowy
 • inne choroby krążenia płucnego
 • kardiomiopatie
 • zaburzenia przewodnictwa
 • zaburzenia rytmu serca (dysrytmie)
 • miażdżyca
 • zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
 • żylaki kończyn dolnych
 • guzy krwawnicze odbytu
 • niezakaźne choroby naczyń chłonnych
 • ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie)
 • ostre zapalenie zatok przynosowych
 • ostre zapalenie gardła
 • ostre zapalenie migdałków
 • ostre zapalenie krtani i tchawicy
 • ostre zapalenie oskrzeli i oskrzelików
 • uczuleniowy nieżyt nosa
 • zapalenie płuc spowodowane nieokreślonym drobnoustrojem
 • grypa
 • zapalenie oskrzeli przewlekłe
 • dychawica oskrzelowa
 • wrzód żołądka
 • wrzód dwunastnicy
 • zapalenie wyrostka robaczkowego ostre
 • zapalenie wyrostka robaczkowego nieokreślone
 • inne postacie zapalenia wyrostka robaczkowego nawracające i przewlekłe
 • niedrożność jelit bez wzmianki o przepuklinie
 • rozpadlina i przetoka odbytnicza
 • zapalenie otrzewnej
 • inne choroby otrzewnej
 • przewlekłe zapalenie wątroby i marskość wątroby
 • kamica żółciowa
 • ostre kłębkowe zapalenie nerek
 • zapalenie nerek i nefropatia nieokreślona jako ostre lub przewlekłe
 • ostra niewydolność nerek
 • przewlekła niewydolność nerek
 • zakażenia nerek
 • wodonercze
 • kamica nerki i moczowodu
 • inne choroby nerki i moczowodu
 • kamica dolnych dróg moczowych
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • inne choroby pęcherza moczowego