Oddział Onkologii i Chemioterapii

p.o. Koordynatora Oddziału

lek. med. Symonowicz Hanna

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Dorota Fenkanin

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Telefon dla pacjentów: 94 34 88 362
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 94 34 88 286
 • Gabinet Lekarski: 94 34 88 128
 • Punkt pielęgniarek: 94 34 88 204
 • Koordynator: 94 34 88 251
 • Sekretariat: 94 34 88 135

NASZ PERSONEL

Lekarze:

 • Hanna Symonowicz
 • Izabela Bohdziewicz
 • Adam Juśkiewicz
 • Anna Wiśniewska
 • Tadeusz Techmański
 • Przemysław Będkowski
 • Ewa Mokrzycka
 • Krzysztof Małkowski
 • Jagoda Palasik-Periatko
 • Waldemar Szczepański

Pozostały personel:

 • pielęgniarki - 20
 • pozostały personel - 18

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Pododdział Chemioterapii Onkologicznej

Profil leczniczy Oddziału obejmuje szeroki zakres schorzeń internistycznych ze szczególnym uwzględnieniem i położeniem nacisku na rozpoznanie i leczenie chorób przewodu pokarmowego. Z uwagi na istniejący w strukturze Szpitala Oddział Dzienny Chemioterapii i współpracę z Przychodnią Onkologiczną, Oddział specjalizuje się w diagnostyce chorób nowotworowych i terapii chemioterapeutycznej chorób nowotworowych przewodu pokarmowego, zwłaszcza żołądka i jelita grubego a także nowotworów złośliwych piersi. Wykorzystując szeroką, gamę badań obrazowych i inwazyjnych (w tym m.in. tomografię komputerową, ultrasonografię, badania kontrastowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego biopsje cienkoigłowe) oraz ścisłą współpracę z Pracownią Endoskopową, możliwe jest postawienie szybkiej diagnozy i wdrożenie właściwej terapii w Oddziale, bądź kwalifikacja do dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Ważne organizacyjnie dla działalności Oddziału jest również zlokalizowanie w obrąbie Szpitala, Poradni Gastroenterologicznej. Jest to naturalna droga do konsultacji chorych z terenu całego byłego województwa koszalińskiego jak i również spoza tego obszaru, kwalifikowania i regulowania przyjęć chorych do Oddziału, a zarazem dalszej opieki specjalistycznej po hospitalizacji.

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • skazy krwotoczne
 • choroby układu białokrwinkowego
 • nerwic
 • nadużycia leków
 • zaburzenia somatyczne pochodzenia psychogennego
 • gorączka reumatyczna
 • wady serca nabyte i wrodzone
 • nadciśnienie tętnicze samoistne i objawowe
 • choroba niedokrwienna serca
 • zawał serca
 • zespół płucno-sercowy
 • zapalenie osierdzia, wsierdzia i mięśnia sercowego
 • kardiomiopatie
 • zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność układu krążenia
 • przemijające niedokrwienie mózgu
 • miażdżyca tętnic
 • tętniak tętnicy głównej
 • zator i zakrzep tętniczy
 • guzkowe zapalenie tętnic
 • zakrzepowe zapalenie żył
 • żylaki odbytu
 • obrzęk limfatyczny
 • ostre zapalenie gardła, tchawicy i oskrzeli
 • zapalenie płuc
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • rozedma płuc
 • dychawica oskrzelowa
 • rozstrzenie oskrzeli
 • alergiczne zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych
 • zapalenie opłucnej
 • odma opłucnowa samorodna
 • tasiemczyca
 • lambliaza
 • nowotwory złośliwe przełyku, żołądka, jelit
 • nowotwory złośliwe pęcherzyka żółciowego
 • nowotwór złośliwy trzustki
 • nowotwór złośliwy płuca i opłucnej
 • nowotwór złośliwy sutka
 • nowotwór złośliwy nerki
 • nowotwór złośliwy tarczycy
 • nowotwór złośliwy bez okr. punktu wyjścia
 • ziarnica złośliwa
 • chłoniak limfatyczny nieziarniczy
 • szpiczak
 • białaczka szpikowa i limfatyczna
 • czerwienica prawdziwa
 • wole proste tarczycy i wole guzowate nieczynne
 • nadczynność tarczycy
 • niedoczynność tarczycy
 • zapalenie tarczycy
 • cukrzyca
 • choroby przytarczyc
 • choroby przysadki i układu przysadkowo-podwzgórzowego
 • choroby nadnerczy
 • stany niedożywienia białkowo-kalorycznego i niedobory witaminowe
 • zaburzenia lipidów, białek i węglowodanów
 • skaza moczanowa
 • zaburzenia gospodarki wodno elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
 • otyłość
 • niedokrwistość z niedoboru żelaza
 • niedokrwistości hemolityczne wrodzone i nabyte
 • niedokrwistość aplastyczna
 • niedokrwistość megaloblastyczna
 • zapalenie przełyku
 • przepuklina rozworu przełykowego
 • wrzód żołądka i XII-cy, wrzód trawienny jelit
 • zapalenie żołądka i XII-cy
 • zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • niedokrwienne zapalenie jelit
 • choroba Leśniowskiego Crohna
 • zespół jelita drażliwego
 • uchyłki jelit
 • przewlekłe zapalenie wątroby i marskość wątroby
 • uszkodzenia wątroby toksyczne, polekowe
 • kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
 • choroby trzustki
 • zaburzenia wchłaniania jelitowego
 • krwawienia z przewodu pokarmowego
 • ostre kłębkowe zapalenie nerek
 • zespół nerczycowy
 • ostra i przewlekła niewydolność nerek
 • naczyniowe stwardnienie nerek
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • infekcje układu moczowego
 • kamica moczowa
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • przerost gruczołu krokowego
 • ostre zapalenie węzłów chłonnych
 • pokrzywka
 • toczeń rumieniowaty skleroderma i zapalenie skórno-mięśniowe
 • infekcyjne i reaktywne zapalenie stawów
 • artropatia dnawa
 • reumatoidalne zapalenie stawów i stany pokrewne
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • obwodowe entezepatie
 • zapalenie błony maziowej, ścięgien i pochewek ścięgnistych
 • mialgie
 • zatrucia lekami
 • zatrucie alkoholem
 • zatrucie grzybami
 • zatrucie tlenkiem węgla