O nas

O nas

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie świadczy usługi medyczne dla populacji około 600.000 osób, która w procesie leczenia może skorzystać z usług realizowanych w oddziałach szpitalnych, salach operacyjnych, zakładach diagnostycznych, pracowniach i poradniach specjalistycznych. Szpital posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz nowoczesną aparaturę diagnostyczną i zabiegową. W ostatnich latach przeprowadzona została kompleksowa modernizacja Szpitala. Wybudowane zostały: pawilon SOR z nowym wyposażeniem; pawilon oddziałów internistyczny oraz budynek Wielosalowego Zespołu Operacyjnego z 8 salami operacyjnymi, Oddziałem Neurochirurgii i nowoczesną Centralną Sterylizatornią. Jednocześnie na terenie Szpitala zlokalizowane zostały: Międzynarodowe Centrum Onkoterapii, nowy pawilon dla laboratorium analiz lekarskich, Stacji Dializ, pracowni Gamma Kamery oraz Punktu Krwiodawstwa. Na terenie Szpitala powstało także lądowisko dla śmigłowców ratunkowych. W ostatnich kilku latach, po całkowitej modernizacji oddane zostały do użytku pomieszczenia dla: Oddziału Urologii, Oddziału Ginekologii, Oddziału Dziennego Chemioterapii i Pracowni Leku Cytotoksycznego. W latach 2018-2019 oddano do użytku zmodernizowany budynek na potrzeby działów administracyjnych.  W latach 2020 - 2021 Szpital zakończył realizację kolejnych inwestycji, które miały na celu modernizację: Pawilonu Dziecięcego, Działu Żywienia, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej oraz pomieszczeń dla Pracowni Endoskopii.   

Oprócz inwestycji budowlanych przeobrażających Szpital w jednostkę na miarę XXI wieku podejmowane są także działania mające na celu usprawnienia w bieżącej pracy Szpitala oraz promocję zdrowia.

Właściciel i cel działania

 1. Organem założycielskim Szpitala jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Siedzibą Szpitala jest miasto Koszalin.
 3. Obszar działania Szpitala obejmuje województwo zachodniopomorskie
 4. Celem działania Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
  • badania i porady,
  • leczenie,
  • rehabilitacja lecznicza,
  • działalność diagnostyczna i analityczna,
  • pielęgnowanie chorych,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej,
  • działalność w zakresie obrony cywilnej,
  • pomocy doraźnej.
 5. Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 6. W Szpitalu Działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.
 7. Skład Rady Społecznej:
  • Stanisław Gawłowski - przewodniczący
  • Jan Bednarek - członek
  • Robert Kaczmarek - członek
  • Marek Kęsik - członek
  • Krystyna Kościńska - członek
  • Piotr Kroll - członek
  • Jerzy Książak - członek
  • Jan Kuriata - członek
  • Lidia Lis - członek
  • Janusz Łodziewski - członek
  • Anna Makarewicz - członek
  • Mirosław Skórka - członek
  • Artur Wiśniewski - członek
  • Adam Wyszomirski - członek
  • Piotr Zientarski - członek
  • Jan Górski - członek