Udostępnianie dokumentacji

 1. Szpital udostępnia dokumentację medyczną:
  • Pacjentowi
  • Osobie upoważnionej przez pacjenta w historii choroby
  • Rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat
  • Opiekunom ustanowionym przez sąd
  • Osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadającej pisemne upoważnienie
 2. Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej należy składać drogą pocztową na adres Szpitala lub osobiście.
 3. Wnioski składane osobiście, można złożyć w:
  • Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej – pobyty na oddziałach szpitalnych tel. 94 34 88 189
  • Rejestracja Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych – poradnie tel. 94 34 88 355 lub 94 34 88 420 do 429
  • Rejestracja Przychodni Onkologicznej – poradnia onkologiczna tel. 94 34 60 018 lub 033
  • Rejestracja Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji – poradnia i zabiegi rehabilitacyjne, tel. 94 34 88 316 lub 913
  • Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej – zdjęcia obrazowe tel. 94 34 88 381
  • Rejestracja Zakładu Patomorfologii – wyniki badań, tel. 94 34 88 406
  • Rejestracja Zakładu Mikrobiologii – wyniki badań, tel. 94 34 88 910
 1. Szpital nie udostępnia dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę według obowiązującego w Szpitalu cennika.
 3. Opłaty nie pobiera się w przypadku dokumentacji medycznej udostępnionej:
  • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie;
  • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
  • w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 1. Wydanie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej