Przetwarzanie danych osobowych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności pacjentów oraz użytkowników odwiedzających serwisy: swk.med.pl i  szpital.koszalin.ibip.pl.

Szczegółowe informacje na temat Państwa danych osobowych: ich rodzajów, sposobów wykorzystywania, czasu przechowywania, przekazywania osobom trzecim lub kategoriom odbiorców, informacji czy przekazujemy dane za granicę, oraz w jaki sposób mogą Państwo skontaktować się z Administratorem zamieściliśmy dla Państwa w Klauzulach informacyjnych.