Poradnie przyszpitalne dla dzieci

Poradnie w Szpitalu Wojewódzkim im. M Kopernika

ul. Chałubińskiego 7
tel. 94 34 88 355, 94 34 88 420
Sportowa

P. Kaczkowski

Chirurgii Dziecięcej

Lekarze z Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej, K. Raciborski

Neurologii Dziecięcej

B. Wasilewska

Preluksacyjna

J. Niesłuchowski, A. Jasiński

Diabetologii Dziecięcej

U. Mikietyńska, H. Romanowska

Dział Rehabilitacji Dziecięcej

Gabinety lekarskie, Kinezyterapia, Fizykoterapia

Poradnie przy ul. Słowiańskiej 15 Wejście C

tel. 94 34 88 427, 94 34 88 491
Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych

J. Wróblewski, A. Bilski, U. Olszyńska-Cichecka