Poradnie przyszpitalne dla dzieci

Poradnie w Szpitalu Wojewódzkim im. M Kopernika

ul. Chałubińskiego 7
tel. 94 34 88 355, 94 34 88 420
Sportowa

P. Kaczkowski

Chirurgii Dziecięcej

Lekarze z Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej, K. Raciborski

Neurologii Dziecięcej

B. Wasilewska

Preluksacyjna

J. Niesłuchowski, A. Jasiński

Diabetologii Dziecięcej

U. Mikietyńska, H. Romanowska

Dział Rehabilitacji Dziecięcej

Gabinety lekarskie, Kinezyterapia, Fizykoterapia

Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych 

(Budynek "K" przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym)

rejestracja telefoniczna 94 34 88 427

J. Wróblewski, A. Bilski, U. Olszyńska-Cichecka, E. Jakuć

Poradnia Stomatologiczna dla Osób Niepełnosprawnych

Budynek C, I piętro
tel. 94 34 88 312


Poradnia Ortoptyczna
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
Budynek "I" I piętro
tel: 94 34 88 263

Rezygnację z wizyty można zgłosić telefonicznie, osobiście albo droga mailową na adres: odwolaniewizyty@swk.med.pl (podając nazwę poradni i termin).