Centralna sterylizatornia

Kierownik zakładu

mgr Halina Król

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Pomieszczenie pakowania bielizny i materiałów opatrunkowych: 94 34 88 584
 • Strefa brudna: 94 34 88 583
 • Strefa sterylna: 94 34 88 582
 • Strefa czysta: 94 34 88 581
 • Kierownik: 94 34 88 585

Centralna Sterylizatornia w nowych pomieszczeniach pawilonu WZO działa od 18.12.2013 r. świadczy usługi Sterylizacji parowej i sterylizacji plazmowej - niskotemperaturowej, dla wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie przez całą dobę.

Centralna Sterylizatornia podzielona jest na 3 strefy:

STREFA BRUDNA kolor różowy

 • przeznaczona do przyjmowania, sortowania, dezynfekcji, mycia narzędzi chirurgicznych i aparatury medycznej

 • automatyczne procesy mycia i dezynfekcji oraz ich kontrola zgodne są z normą PN-EN ISO

STREFA CZYSTA kolor niebieski

 • przeznaczona do kontroli czystości i funkcjonowania wydezynfekowanych narzędzi, pakietowania zestawów operacyjnych, załadunku sterylizatorów, tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów sterylizacji, sortowanie i pakowanie bielizny operacyjnej odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu

STREFA STERYLNA kolor zielony

 • przeznaczona do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze sterylizatorów, ich magazynowania oraz ekspedycji.

Wyposażenie:

 • 4 myjki – dezynfektory – firmy Getinge - wyposażone w wózki wsadowe do narzędzi oraz osprzętu anestezjologicznego
 • 1 suszarka do sprzętu anestezjologicznego oraz narzędzi
 • 1 myjka ultradźwiękowa Bronsonic
 • 1 myjnie wózków i kontenerów - firmy Getinge
 • 3 sterylizatory parowe - wysokotemperaturowe - firmy Getinge
 • 1 sterylizator Plazmowy - niskotemperaturowy - firmy Johnson & Johnson
 • 3 zgrzewarki rolkowe do zgrzewania opakowań papierowo-foliowych – firmy Getinge
 • 3 stoły do kontroli i pakowania zestawów
 • 1 stół z podświetlanym blatem do kontroli i pakowania bielizny operacyjnej
 • pistolety do mycia i suszenia pod ciśnieniem
 • obcinarki do rękawów papierowo-foliowych, stojaki papieru krepowanego
 • system T-DOC – komputerowy obieg narzędzi
 • stacje uzdatniania wody na potrzeby Centralnej Sterylizatorni.

Zintegrowany system dekontaminacji jest na bieżąco monitorowany przez komputerowy system zarządzania obiegiem materiałów sterylnych. System ten służy do zarządzania całym obiegiem narzędzi chirurgicznych na terenie szpitala, za jego pomocą prowadzona jest wiarygodna dokumentacja elektroniczna z przeprowadzonych procesów i czynności. Komputerowe zarządzanie procesem sterylizacji i obiegiem materiałów sterylnych, pomaga wykazać wysoką jakość świadczonych usług, dając tym samym pacjentowi gwarancję, że podczas zabiegu użyto sterylnych materiałów medycznych. Centralna Sterylizatornia świadczy również usługi dekontaminacji pomieszczeń i znajdującego się nich sprzętu wyposażona jest w mobilny system dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeń z całą zawartością sprzętową w niskich temperaturach. Wykorzystywany jest do dekontaminacji zamkniętych przestrzeni m.in. takich jak: sale operacyjne gabinety zabiegowe, izolatki, oddziały intensywnej opieki medycznej.