Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych

Koordynator Oddziału

lek. med. Maciej Berchert - Koordynator

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Zdzisława Szumiłowska -OIT

Pielęgniarka Koordynująca

Anna Kostogłód - Anestezjologia

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Sekretariat Oddziału: 94 34 88 321
 • Gabinet Lekarski: 94 34 88 361
 • Gabinet Koordynatora Oddziału: 94 34 88 224
 • Dyżurka Pielęgniarek: 94 34 88 291

PERSONEL


lekarze specjaliści:
 • Maciej Berchert - Koordynator specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Anna Witman - Zastępca Koordynatora specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Krzysztof Książek specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Anna Planutis-Kuryło specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Piotr Grzywacz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Michał But specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Krzysztof Wernicki specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Mariusz Zieliński specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 
 • Krzysztof Mokrzycki specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 
 • Witali Gutowski specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Marcin Musiał specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Agnieszka Małek specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Ewa Szymanowicz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Marta Zawodnik specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Adam Kruczkowski specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lekarze bez specjalizacji:

 • Przemysław Michalak
 • Paweł Moszczyński
 • Hanna Fedarenka 
 • Dzmitry Morozow
 • Jędrzej Kryszczak
lekarze rezydenci:
 • Jędrzej Kryszczak
 • Alicja Bukowska
 • Daria Voronova
 • Patrycja Glapińska
 • Lidia Wiska
pozostały:
 • pielęgniarki OIT - 20 w tym ze specjalizacją - 3
 • pielęgniarki anestezjologiczne - 24 w tym ze specjalizacją - 8
 • sekretarka medyczna - 1
 • inny personel - 7

SPRZĘT

 • Kardiomonitory
 • Kardiomonitor stacjonarno-przenośny
 • Defibrylatory
 • Miernik temperatury
 • Mierniki-Capnogard
 • Miernik ciśnienia krwi
 • Aparaty do narkozy
 • Aparaty do znieczulania ogólnego
 • Walizka reanimacyjna
 • Pulsoksymetry
 • Monitor gazów anestetycznych
 • Monitor funkcji życiowych

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • respiratoroterapia - wszystkie opcje
 • tlenoterapia
 • monitorowanie wszystkich czynności organizmu
 • kaniulacja dużych naczyń żylnych
 • kaniulacja tętnic obwodowych
 • pomiar OCŻ
 • pomiar ciśnienia metodą krwawą
 • dializa otrzewnowa
 • hemodializa
 • hemodiafiltracja
 • ultrafiltracja
 • plasmaforeza
 • tracheostomia
 • intubacja także przedłużona
 • żywienie anteralne ciągłe (pompa)
 • żywienie parentaralne w systemie "ALL in One"
 • rehabilitacja ruchowa i oddechowa
 • stymulacja mięśnia sercowego - elektroda
 • defibrylacja, kardiowersja
 • antybiotykoterapia celowana
 • zwalczanie bólu nowotworowego i pooperacyjnego
 • terapia płynowa
 • transfuzja krwi i środków krwiopochodnych
 • osmoterapia w urazach czaszkowo-mózgowych
 • drenaż jamy opłucnowej
 • przygotowywanie dawców narządów
 • badania RTG i USG przyłóżkowe
 • leptospiroza o ciężkim przebiegu
 • grzybice układowe o ciężkim przebiegu
 • zatrucie muchomorem sromotnikowym
 • zapalenie bakteryjne opon mózgowo-rdzeniowych
 • ropnie śródczaszkowe i w kanale rdzenia kręgowego
 • przełomy hemolityczne
 • DIC i inne zaburzenia krzepnięcia krwi
 • plamice i ciężkie stany krwotoczne
 • cukrzyca śpiączka
 • przełom tarczycowy (hyperkinetyczny)
 • niedoczynność nadnerczy - przełom
 • krwotok podpajęczynówkowy
 • krwotok mózgowy
 • nadciśnienie - przełom nadciśnieniowy
 • ostry zawał mięśnia sercowego
 • dusznica bolesna
 • tętniak rozwarstwiający aorty
 • zatory i zakrzepy
 • ostry i przewlekły zespół płucno-sercowy
 • niewydolność oddechowo-zapalna
 • dychawica oskrzelowa - stan spastyczny
 • zapaleni płuc
 • ARDS
 • ostra niewydolność krążenia
 • niewydolność oddechowa - zachłystowa
 • ropniak, wodniak, krwiak opłucnej
 • odma opłucnowa
 • zapalenie śródpiersia - ropień
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • zaburzenia rytmu serca (dysrytnie)
 • ostre zapalenie trzustki
 • krwotok z przewodu pokarmowego
 • zapalenie otrzewnej - wstrząs
 • zator tt kreskowych
 • ostra i podostra martwica wątroby - śpiączka
 • ostra niewydolność nerek przednerkowa, nerkowa i ponerkowa
 • zapalenie nerek i układu moczowego - wstrząs
 • ciężkie krwotoki w położnictwie
 • rzucawka
 • zakażenia - wstrząs septyczny okołoporodowy
 • Zespół Leyl'a (pęcherzyce)
 • wstrząs septyczny - po zabiegach chirurgicznych
 • SM - stwardnienie rozsiane
 • SLE
 • stan padaczkowy
 • katalepsja i narkolepsja
 • dystrofie mięśniowe i myopatie
 • leczenie stanów pooperacyjnych
 • chirurgia dużych naczyń
 • znieczulenie ogólne złożone
 • znieczulenie ogólne typu TIVA
 • znieczulenie zewnętrzne
 • znieczulenie podpajęcze
 • znieczulenie zop. ciągłe
 • blokady splotów
 • blokady nerwów obwodowych
 • kaniulizacja dużych naczyń
 • zakładanie elektord ednocayitarnych
 • zabiegi reanimacyjne
 • terapie chorych z zagrożeniem życia
 • transport chorych z zagrożeniem życia
 • współpraca z zespołami transplantologii
 • urazy wielonarządowe - wstrząs pourazowy
 • izolowane urazy czaszkowo-mózgowe
 • izolowane urazy klatki piersiowej
 • rany postrzałowe i kłute
 • rozległe obrażenia narządów jamy brzusznej, miednicy, kończyn, nerek
 • apmutacje urazowe kończyn
 • zatrucia lekami, preparatami farmaceutycznymi i substancjami
 • biologicznymi
 • zatrucia alkoholem metylowym i glikolem etylenowym
 • zatrucia tlenkiem węgla
 • zatrucia innymi substancjami stałymi, ciekłymi, gazami i parami
 • oparzenia - wstrząs oparzeniowy II i III stopnia
 • obrażenia (złamania kręgosłupa) rdzenia kręgowego
 • samobójstwa i samouszkodzenia
 • wypadki i obrażenia spowodowane prądem elektrycznym
 • wypadki i obrażenia spowodowane przez urządzenia mechaniczne
 • zatrucia i toksyczne reakcje spowodowane przez jadowite zwierzęta
 • i rośliny trujące
 • rażenia piorunami
 • wypadki i obrażenia spowodowane topieniem się, duszeniem się
 • i obecnością ciał obcych
 • choroby zakaźne i inwazyjne o ciężkim przebiegu
 • salmonelozy i ciężkie zatrucia pokarmowe
 • tężec
 • posocznice
 • zakażenia bakteryjne w przebiegu innych schorzeń
 • wirusowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
 • wirusowe zapalenie wątroby - śpiączka wątrobowa