Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

Koordynator Oddziału

lek. med. Andrzej Melka

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Patrycja Andrzejewska

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Koordynator: 94 34 88 248
 • Pielęgniarka Oddziałowa/Sekretariat: 94 34 88 281

NASZ PERSONEL

Lekarze:

 • Andrzej Melka
 • Anita Gacka-Krupa - zastępca koordynatora
 • Dariusz Zwoliński
 • Krzysztof Wernicki
 • Katarzyna Jaruga
 • Anna Kubiczek

Pozostały personel:

 • pielęgniarka - 20
 • pozostały personel - 2

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • zespół zaburzeń oddychania noworodka i wcześniaka
 • zespół aspiracji smółki
 • zapalenie płuc okresu noworodkowego
 • posocznica okresu noworodkowego
 • zamartwica okresu noworodkowego
 • choroba hemolityczna noworodka (konflikt serologiczny)
 • zaburzenia hematologiczne u noworodka
 • niewydolność oddechowa w przebiegu pooperacyjnym
 • zespół wykrzepiania śródnaczyniowego
 • wady wrodzone noworodków (opieka pooperacyjna)
 • mukowiscydoza z niewydolnością oddechową
 • wady wrodzone nieoperacyjne
 • mózgowe porażenie dziecięce z niewydolnością oddechową
 • wirusowe i bakteryjne zapalenie płuc do lat 14 (ZZO)
 • wirusowe i bateryjne zapalenia OUN
 • stany padaczkowe i stany drgawkowe
 • powikłania oddechowe krwotoków domózgwych
 • zaburzenia oddechowe w chorobach obwodowego UN
 • zatrucia przypadkowe (leki, grzyby, śr. chemiczne i inne)
 • urazy wielonarządowe
 • urazy czaszki z uszkodzeniem OUN
 • zaburzenia oddechowe w urazach klatki piersiowej
 • utonięcia
 • powikłania krążeniowo-oddechowe w przebiegu chorób zakaźnych
 • zaburzenia wodno-elektrolitowe w przebiegu biegunek
 • zaburzenia rytmu serca
 • stany drgawkowe w przebiegu tężyczki
 • oparzenia (duże powierzchnie ze wstrząsem)
 • zachłyśnięcia ciałami obcymi lub treścią pokarmową
 • wstrząsy polekowe
 • zatrucia samobójcze
 • niewydolność oddechowa w zapaleniu krtani
 • niewydolność oddechowa w spastycznym zapaleniu oskrzeli (astma)
 • odma opłucnowa - drenaż
 • niedodma płuc
 • niedorozwój płuc i przepony
 • ropniak opłucnej
 • zespół wątrobowo-mózgowy (Reya)
 • zespół hemolityczno-mocznicowy
 • pneumocytoza
 • zachłystowe zapalenie płuc
 • dysplazja oskrzelowo płucna
 • wyniszczenie z niedożywieniem
 • niewydolność oddechowa w miopatiach
 • hemofilie
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • kardiomiopatie
 • wrodzone nefropatie
 • martwicze zapalenie jelit noworodka
 • HIV dzieci do lat 14
 • intubacja
 • respiratoroterapia do lat 14
 • zabiegi resuscytacyjne na terenie szpitala
 • zakładanie wkłuć centralnych u dzieci
 • żywienie pozajelitowe
 • tracheotomia
 • nakłucie lędźwiowe
 • nakłucie podtwardówkowe
 • płukanie żołądka
 • drenaż opłucnowy, punkcje opłucnowe
 • toaleta dróg oddechowych w laryngoskopie
 • defibrylacja
 • cewnikowanie pęcherza moczowego
 • transport noworodków z terenu województwa do Oddz. I.T. Dziec.
 • transport dzieci w stanie zagrożenia życia do Ośrodków Klinicznych
 • szkolenie stażystów
 • szkolenie lekarzy specjalizujących się
 • znieczulenia dożylne
 • znieczulenia dotchawiczne półotwarte i półzamknięte
 • znieczulenia przewodowe rdzeniowe i nadoponowe
 • transfuzje wymienne krwi