Szybka terapia onkologiczna

Szybka Terapia Onkologiczna

Pacjenci onkologiczni – ze względu na rodzaj schorzenia – muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. Dlatego od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Szybka terapia onkologiczna ma na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Przeznaczona jest dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Szybka terapia onkologiczna ma poprawić dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i usystematyzować proces diagnostyczno-terapeutyczny. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów ma usprawnić ten proces. Korzyści, które przyniesie wdrożenie pakietu onkologicznego:

 • skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu;
 • uporządkowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta;
 • wprowadzenie szybkiej diagnostyki i kompleksowego leczenia;
 • zmniejszenie śmiertelności pacjentów onkologicznych;
 • obniżenie kosztów leczenia, dzięki wykryciu choroby we wczesnym stadium.


Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (Karta DILO)

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej. Pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Dzięki niej diagnostyka i leczenie onkologiczne są jasno określone, a pacjent ma zagwarantowaną kompleksową opiekę medyczną na każdym etapie choroby. Od 1 lipca 2017 r. kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydać:

 1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego lub stwierdzenia nowotworu złośliwego,
 2. lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych – w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego lub stwierdzenia nowotworu złośliwego,
 3. lekarz udzielający świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych – w przypadku stwierdzenia nowotworu złośliwego,
 4. lekarz udzielający świadczeń szpitalnych – w przypadku stwierdzenia nowotworu złośliwego.

Karta DILO może zostać wydana przez lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych w momencie przyjęcia do szpitala pacjenta, u którego stwierdzono nowotwór złośliwy – w przypadku zmiany świadczeniodawcy. Jeżeli przyjęcie pacjenta nastąpiło na skutek zmiany świadczeniodawcy prowadzącego leczenie onkologiczne, wydanie karty DILO może nastąpić tylko po zamknięciu poprzedniej karty przez świadczeniodawcę, który prowadził leczenie onkologiczne. Fakt wydania karty DILO z powodu zmiany świadczeniodawcy należy odnotować Karcie DILO.

Karta DILO może zostać ponownie wydana pacjentowi w przypadku nawrotu choroby wymagającego ponownego leczenia lub ustalenia rozpoznania drugiego nowotworu.

Koordynator Opieki

Koordynuje proces leczenia pacjenta onkologicznego. Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie i pomaga mu komunikować się z lekarzami. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Koordynatorzy Pacjenta Onkologicznego w Szpitalu:

Grażyna Korpal
tel. 94 34 88 922, 94 34 88 923
e-mail: grazyna.korpal@swk.med.pl

Izabela Grzyb
tel. 94 34 88 922, 94 34 88 923
e-mail: izabela.grzyb@swk.med.pl

Świadczenia udzielane w Szpitalu w ramach pakietu onkologicznego

Do udzielenia świadczeń pacjentom skierowanym z POZ w ramach pakietu onkologicznego uprawnione są następujące poradnie specjalistyczne:

 • chirurgii dziecięcej,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • dermatologii i wenerologii,
 • gastroenterologii,
 • hematologii,
 • hepatologii,
 • neurochirurgii,
 • neurologii,
 • neurologii dziecięcej,
 • okulistyki,
 • otolaryngologii,
 • położniczo-ginekologiczna,
 • urologii,
 • onkologii.

Pozostałe poradnie nie są uprawnione do udzielenia świadczeń w ramach pakietu onkologicznego.


Szczegółowe informacje odnośnie Szybkiej Terapii Onkologicznej znajdziecie Państwo na stronach internetowych:
https://pacjent.gov.pl/system-opieki-zdrowotnej/pakiet-onkologiczny
http://www.nfz-szczecin.pl/lx7gu_pakiet_onkologiczny

Opracowano na podstawie: https://pacjent.gov.pl/system-opieki-zdrowotnej/pakiet-onkologiczny