Opieka duszpasterska

Pacjenci hospitalizowani w Szpitalu mają możliwość uczestniczenia w obrzędach religijnych, zgodnie ze swoim wyznaniem. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące duchownych różnych wyznań.

Na terenie Szpitala funkcjonuje Kaplica szpitalna.
Msze święte

niedziele i uroczystości, godz. 10:00
wtorek - sobota, godz. 15:00


Opiekę duszpasterską nad pacjentami Szpitala sprawują:

KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI

ks. Piotr Liwiński
tel. kom. 509 683 690

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

ks. Mikołaj Lewczuk
tel. kom. 502 117 834


KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI

ks. Janusz Staszczak
tel. kom. 505 031 444

KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY

osoba do kontaktu: Janusz Kowalczyk
tel. kom. 602 122 089


KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO

Pastor Krzysztof Mrozowski
tel. kom. 698 617 321

KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY

Pastor Marek Kurkierewicz
tel. kom. 608 572 272


ŚWIADKOWIE JEHOWY

Reprezentant: Marek Złotowski
tel. kom. 508 841 165

Szymon Złotowski 

tel. kom. 511 026 909