Kontakt pacjentów z kierownictwem

Będziemy wdzięczni za wszelkie wnioski, uwagi, oczekiwania i propozycje rozwiązań dotyczące leczenia, opieki i organizacji. Prosimy je kierować:

Telefonicznie:

Centrala - 94 34 88 400
Sekretariat- 94 34 88 151
Naczelna Pielęgniarka - 94 34 88 200

Osobiście:

Budynek administracyjny - I piętro,

Osoba upoważniona przez Dyrektora przyjmuje w środy w godz. 13:00 - 14:00

Naczelna Pielęgniarka przyjmuje codziennie w godz. 9:00 - 15:00


Pisemnie na adres:

Szpital Wojewódzki
im. Mikołaja Kopernika

ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin

Pisemnie na adres elektroniczny:

e-mail: szpital@swk.med.pl