Odwiedziny

Odwiedziny Pacjentów przebywających w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie 

Zasady obowiązujące od 8 grudnia 2023 r.: 

Ze względu na wzrost zachorowań na infekcje wirusowe wśród mieszkańców regionu, a  jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i personelu, Szpital Wojewódzki w Koszalinie wprowadza od 8 grudnia 2023 r. zmiany zasad odwiedzin:

- odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach 14 – 17;

- w jednym czasie u jednego pacjenta może przebywać jedna osoba odwiedzająca;

- czas odwiedzin – do 30 minut;

- odwiedzający przed wejściem do oddziału powinien zdezynfekować ręce (dozowniki są dostępne przy oddziałach) oraz założyć maseczkę, którą zasłoni usta i nos;

- obowiązuje zakaz odwiedzin ze strony osób z objawami infekcji dróg oddechowych.