Odwiedziny

Odwiedziny Pacjentów przebywających w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie 

Zasady obowiązujące od 1 lipca 2023: 

  • ze względu ma wzmożoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy pacjentach w godzinach porannych odwiedziny są możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00- 19:00;
    w soboty i niedziele odwiedziny odbywają się w godzinach 12:00-19:00; w uzasadnionych przypadkach godziny odwiedzin mogą ulec zmianie, np. pacjenci wymagający wsparcia i opieki ze strony najbliższych, pacjenci bardzo ciężko chorzy;

  • decyzję o zmianie godzin odwiedzin podejmuje lekarz dyżurny;

  • przed wejściem do oddziału i po jego opuszczeniu obowiązuje dezynfekcja rąk;

  • osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.