Odwiedziny

Bieżące informacje dotyczące odwiedzin pacjentów zamieszczane są w zakładce O szpitalu / Aktualności.

Odwiedziny Pacjentów przebywających w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego i w ograniczonym zakresie

Zasady obowiązujące od poniedziałku 11 kwietnia 2022: 

  • odwiedziny są możliwe codziennie w godzinach 14:00- 17:00; 

  • czas odwiedzin powinien być ograniczony do niezbędnego minimum (maksymalnie 15 minut); 

  • pacjenta może odwiedzać w tym samym czasie wyłącznie jedna osoba zdrowa, bez cech infekcji (powyżej 18. roku życia; co do młodszych osób - w tej sprawie decyzję będzie podejmować, w zależności od indywidualnej sytuacji, lekarz dyżurujący na danym oddziale); 

  • z uwagi na to, że sale dla pacjentów są 2-7 osobowe, podczas odwiedzin w sali może przebywać jednocześnie do trzech osób odwiedzających, jednakże nie więcej niż jedna osoba odwiedzająca u jednego pacjenta; 

  • przed wejściem do sali i po jej opuszczeniu obowiązuje dezynfekcja rąk; 

  • podczas wizyty w Szpitalu i podczas odwiedzin u pacjenta odwiedzający jest zobowiązany do stosowania jednorazowej maseczki, która powinna prawidłowo zakrywać usta i nos; 

  • na Oddziale Onkologii oraz na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym odwiedziny będą się odbywać po uprzednim uzgodnieniu z Koordynatorem Oddziału.

  • na Oddziale Neurochirurgii odwiedziny będą odbywać się w godzinach 16:00-19:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 14:00-17:00 w soboty i niedziele. 


Ogólne zasady odwiedzin:

Odwiedziny w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa Pacjent.

Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe.

Istnieje także możliwość telefonicznego kontaktowania się z pacjentami.

Warunki lokalowe nie pozwalają na to, by do Chorego przebywającego w oddziale wchodziło jednorazowo więcej osób. W związku z tym ograniczamy liczbę odwiedzających do kilku osób. Odwiedziny na niektórych oddziałach dziecięcych trwają całą dobę. Bliskim umożliwiamy również kontakt z ciężarnymi i położnicami. Odwiedzających, którzy mają infekcję lub inne problemy zdrowotne /biegunka, zmiany skórne, podwyższona temperatura, itp./, bardzo prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin. Spowodować one mogą zagrożenie epidemiologiczne dla wszystkich leczonych w oddziale.

Do pielęgniarek kierować należy wszelkie spostrzeżenia, niepokoje i pytania dotyczące wykonywanych zabiegów higienicznych, żywieniowych, związanych z organizacją czasu wolnego i zabaw.