Odwiedziny

Bieżące informacje dotyczące odwiedzin pacjentów zamieszczane są w zakładce O szpitalu / Aktualności.

Odwiedziny Pacjentów przebywających w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego i w ograniczonym zakresie

Zasady obowiązujące od 16 marca 2023: 

  • odwiedziny są możliwe codziennie w godzinach 14:00- 17:00; 

  • w związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej prosimy o ograniczenie odwiedzin do niezbędnego minimum;

  • pacjenta może odwiedzać wyłącznie jedna osoba zdrowa, bez cech infekcji (powyżej 18. roku życia; co do młodszych osób - w tej sprawie decyzję będzie podejmować, w zależności od indywidualnej sytuacji, lekarz dyżurujący na danym oddziale); 

  • czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15 minut;

  • bez względu na wielkość sali chorych w sali jednocześnie może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca; 

  • przed wejściem do sali i po jej opuszczeniu obowiązuje dezynfekcja rąk; 

  • podczas wizyty w Szpitalu i podczas odwiedzin u pacjenta odwiedzający jest zobowiązany do stosowania jednorazowej maseczki, która powinna prawidłowo zakrywać usta i nos; 

  • osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego;

  • na oddziałach o wzmożonym nadzorze, których specyfika wymaga izolowania chorych, dopuszcza się odwiedziny jedynie po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego/lekarza dyżurnego.