Programy zdrowotne i projekty

Realizując programy zdrowotne i projekty mające na celu profilaktykę zdrowotną, chcemy pokazać pacjentom jak ważne są badania profilaktyczne oraz zachęcić ich do wykonywania badań. Regularne badania pozwalają wykrywać zmiany nowotworowe na wczesnym etapie choroby, gdy możliwe jest jej skuteczne leczenie.

Dzięki podejmowanym działaniom chcemy podnieść świadomość społeczeństwa na temat najczęściej występujących chorób oraz ich zapobieganiu. Naszym celem jest doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną, które umożliwią wczesną i dokładną diagnostykę na jak najwyższym poziomie.