POLKARD - aparat USG z funkcją Duplex


Znaki logo


Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie dokonał zakupu aparatu USG z funkcją Duplex w ramach realizacji zadania: Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021"

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021.

Zakup sprzętu dofinansowany został ze środków budżetu państwa - Ministerstwa Zdrowia. Kwota dofinansowania wynosi 247.475,00 zł.