Narodowa Strategia Onkologiczna - zakup cytoskopów


Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie dokonał zakupu następującego sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego.

Cystoskop giętki – 3 szt.

Cystoskop giętki z zaworem ssącym – 2 szt.

w ramach realizacji zadania: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”.

Zadanie realizowane jest w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej.

Zakup sprzętu dofinansowany został ze środków budżetu państwa - Ministerstwa Zdrowia. Kwota dofinansowania wynosi 194 563,40 zł.