Narodowa Strategia Onkologiczna - rehabiltacjaSzpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie dokonał zakupu następującego sprzętu do rehabilitacji:


Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem – 2 szt.

Zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego – 1 szt.

Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn – 2 szt.

Bieżnia do nauki chodu – 2 szt.

w ramach realizacji zadania: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”.

Zadanie realizowane jest w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Zakup sprzętu dofinansowany został ze środków budżetu państwa - Ministerstwa Zdrowia. Kwota dofinansowania wynosi 834.625,00 zł.