Oddział Dzienny Chemioterapii

Koordynator Oddziału

lek. med. Mariusz Kwiatkowski

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Ewa Tubielewicz

  • Sekretariat: 94 34 88 930, 94 88 931
  • Gabinet Lekarski: 94 34 88 937

NASZ PERSONEL

Lekarze:

  • Mariusz Kwiatkowski – specjalista onkolog kliniczny
  • Michał Porzych - specjalista onkolog kliniczny
  • Bartosz Dąbek - specjalista onkolog kliniczny
  • Przemysław Będkowski - specjalista onkolog kliniczny

Pozostały personel:

  • pielęgniarki - 7
  • pozostały personel – 6

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Oddział Dzienny Chemioterapii służy pacjentom z rozpoznaną chorobą nowotworową i przeznaczony jest do leczenia systemowego w trybie ambulatoryjnym, czyli dziennym i niewymagającym noclegu związanego z leczeniem. Chorzy, którzy trafiają do Oddziału z komisji interdyscyplinarnej, poradni onkologicznej czy też innego oddziału, mają ustalony indywidualny schemat leczenia. W jego skład wchodzi klasyczna chemioterapia dożylna lub doustna, hormonoterapia, immunoterapia, leczenie celowane tzn. ukierunkowane wcześniejszymi badaniami genetycznymi oraz leczenie w programach lekowych finansowanych przez NFZ. Kompleksowo diagnozujemy i ustalamy poszczególne etapy leczenia w ramach tzw. karty DILO (Diagnostyka i leczenie onkologiczne, „zielona karta”, pakiet onkologiczny).

Przy współpracy z wiodącymi producentami leków onkologicznych na świecie umożliwiamy naszym pacjentom udział w badaniach klinicznych, co dla wielu stanowi opcję korzystania z najnowocześniejszych metod leczenia za darmo, które nie są refundowane przez NFZ. Ściśle współpracujemy z Międzynarodowym Centrum Onkologii AFFIDEA (radioterapia), co umożliwia leczenie skojarzone z zastosowaniem radiochemioterapii.

Przez cały cykl leczenia, chorzy są ściśle monitorowani panelem badań dodatkowych. Przed każdym podaniem dawki leczenia systemowego wykonywane jest pełne badanie lekarskie, pielęgniarskie oraz laboratoryjne. Ocenę wyników leczenia umożliwia dostęp do badań radiologicznych, tym konwencjonalnej radiologii, ultrasonografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz do badań scyntygraficznych. Współpracujemy z ośrodkami wykonującymi badanie PETscan.

W oddziale posiadamy 15 nowoczesnych łóżek przeznaczonych do hospitalizacji jednodniowej, punkt pobierania krwi, gabinet EKG, gabinet zabiegowy, gabinet konsultacji lekarskich oraz część socjalną dla pacjentów.

Dysponujemy doświadczoną kadrą lekarzy specjalistów onkologii klinicznej i pielęgniarek onkologicznych.