Oddział Neonatologiczny

Koordynator Oddziału

lek. med. Janina Sobieraj

Pielęgniarka Oddziałowa

Elżbieta Kowanda

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 94 34 88 225
 • Punkt Pielęgniarek: 94 34 88 226
 • Wydawanie Noworodków: 94 34 88 232
 • Koordynator: 94 34 88 273
 • Sekretariat: 94 34 88 470

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Oddział Neonatologiczny mieści się na II piętrze budynku J. Oddział dysponuje 18 łóżkami w systemie Rooming-In. Podczas pobytu w naszym oddziale dzieci znajdują się pod opieką matek przy wsparciu wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych noworodkowych, które pomagają w zaadoptowaniu się do roli matki. Matka ma prawo przebywać z dzieckiem do piątej doby po porodzie. Wypisy naszych pacjentów odbywają się codziennie również w soboty, niedziele i święta.

Pododdział Patologii Noworodka i Wcześniaka znajduje się na III piętrze budynku J i posiada 15 miejsc dla noworodków i wcześniaków w tym 4 stanowiska intensywnej opieki medycznej.

Oddział dysponuje 2 pokojami hotelowymi (4 łóżka) dla matek karmiących piersią wypisanych już z oddziału. Pierwszeństwo mają matki wcześniaków z poza Koszalina. Pobyt w pokoju jest nieodpłatny, natomiast wyżywienie każda z mam musi zapewnić sobie we własnym zakresie.

Do oddziału można przynosić odciągnięte zgodnie z zasadami higienicznymi mleko mamy, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

Rzeczy potrzebne dla dzieci przebywających w oddziale:

 • pieluchy jednorazowe,
 • chusteczki nawilżone,
 • maść na pośladki,
 • ubranka na każdy dzień pobytu (body, pajacyk, skarpetki).

Ze względów epidemiologicznych wprowadzone zostały ograniczenia w odwiedzaniu pacjentów.

Zasady odwiedzin do pobrania 

W ramach Oddziału funkcjonuje:

 • Pododdział Patologii Noworodka i Wcześniaka
 • Poradnia Laktacyjna

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • opóźniony rozwój płodu i niedożywienie płodu
 • zaburzenia związane ze skróconym trwaniem ciąży i niskim ciężarem urodzeniowym
 • zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużym ciężarem urodzeniowym
 • niedotlenienie wewnątrzmaciczne
 • zespół zaburzeń oddychania
 • inne zaburzenia oddychania u noworodka
 • choroba hemolityczna noworodka
 • inna okołoporodowa żółtaczka
 • endokrynologiczne i metaboliczne zaburzenia okresu noworodkowego
 • zaburzenia hematologiczne u noworodka
 • okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego
 • zaburzenia dotyczące powłok i termoregulacji
 • noworodek z urazem okołoporodowym
 • wady wrodzone - diagnostyka
 • opieka nad noworodkiem pozostawionym w oddziale
 • diagnostyka żółtaczek okresu noworodkowego
 • badania przesiewowe: w kierunku fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy, niedorozwoju stawów biodrowych
 • szczepienia ochronne - BCG, przeciwko WZW-B
 • transfuzje wymienne krwi
 • pobieranie krwi do badania powtórnego w kierunku niedoczynności tarczycy i fenyloketonurii u dzieci spoza szpitala
 • nakłucie lędźwiowe - diagnostyczne (oraz komór)
 • żywienie pozajelitowe
 • reanimacja i resuscytacja noworodka na sali porodowej i w oddziale
 • cewnikowanie pęcherza moczowego
 • sondowanie żołądka
 • wlewy doodbytnicze diagnostyczne i lecznicze
 • zaopatrywanie chirurgiczne ran ciętych skóry (cięcie cesarskie)
 • kaniulowanie naczyń pępowinowych i obwodowych
 • rehabilitacja oddechowa noworodków
 • zabiegi pielęgnacyjne stosowane w przypadku niedrożności kanalika łzowego
 • diagnostyka i leczenie fetopatii cukrzycowej
 • wczesna diagnostyka zakażeń okresu noworodkowego