Oddział Laryngologii

Koordynator Oddziału

Sylwia Toporek

Kierownik Pododdziału Chirurgii Stomatologicznej

dr n. med. Wojciech Kaczor

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Agnieszka Czerwonka

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Sekretariat: 94 34 88 289
 • Rejestracja: 94 34 88 357
 • Pracownia VNG: 94 34 88 310
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 94 34 88 325
 • Gabinet Lekarski: 94 34 88 167
 • Punkt Pielęgniarek: 94 34 88 164
 • Chirurgia Szczękowa: 94 34 88 110
 • Koordynator: 94 34 88 165

NASZ PERSONEL

Lekarze:

 • Agata Szołdra-Seiler - Zastępca Koordynatora 
 • Grażyna Horbacz-Jary - starszy asystent
 • Adam Bezmian - starszy asystent
 • Tamara Moszczyńska
 • Małgorzata Kubiak - Rękawiecka 
 • Magdalena Rybczyńska-Mróz
 • Justyna Wiśniewska 
 • Raman Boltach
 • Tadeusz Dąbrowski

Pozostały personel:

 • pielęgniarka - 19
 • pozostały personel - 11

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Pododdział Chirurgii Stomatologicznej
 • Pracownia Badań Słuchu i Równowagi - czynna codziennie godz. 7.00 - 14.35 

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 1. Leczenie zachowawcze i diagnostyka schorzeń w obrębie głowy i szyi o przebiegu ostrym i przewlekłym dzieci od lat 1 i dorosłych.

 2. Diagnostyka audiologiczna i otoneurologiczna dzieci i dorosłych /bez ograniczenia wiekowego/
 3. Diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne oraz obserwacja szpitalna chorych po urazach w obrębie szyi i głowy.
 4. Leczenie operacyjne i diagnostyka inwazyjna dotycząca:

A / UCHO

 1. usuwanie guzów łagodnych z obszaru ucha zewnętrznego i zaopatrywanie przetok
 2. korekcja małżowiny usznej
 3. paracenteza oraz stały drenaż jamy bębenkowej
 4. zaopatrywanie urazów ucha zewnętrznego i środkowego
 5. operacja w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha:
  • usuwanie polipa i ziarniny z ucha
  • antromastoidektomia
  • operacja doszczętna i doszczętna zmodyfikowana
  • operacje tympanoplastyczne
  • operacje powikłań wewnątrz czaszkowych w przebiegu zapalenia ucha środkowego
  • tympanotomia eksploratywna śródprzewodowa /otoskleroza, tympanoskleroza/

B / NOS

 1. zaopatrywanie oraz leczenie operacyjne krwawień z nosa
 2. usuwanie łagodnych guzów z nosa i diagnostyka inwazyjna guzów nosa o charakterze złośliwym
 3. zamkniecie przetoki przedsionkowo-nosowej
 4. punkcje i płukanie zatok przynosowych, punkcja zatok czołowych met. Becka
 5. operacje zatok przynosowych z dostępu wewnętrznego i zewnętrznego
 6. operacje powikłań oczodołowych i wewnątrzczaszkowych zapalenia zatok przynosowych
 7. plastyka przegrody nosa, małżowin nosowych, korekcja całkowita czynnościowa nosa
 8. zaopatrywanie operacyjne urazów przedniego dołu czaszkowego oraz urazów /złamania, rany nosa/

C/ JAMA USTNA I GARDŁO

 1. ślinianki -usunięcie kamienia, usuniecie ślinianki podżuchwowej, operacje ślinianki przyusznej z zachowaniem n. twarzowego
 2. usunięcie migdałka gardłowego, przycięcie lub wyłuszczenie migdałków podniebiennych, zaopatrywanie krwawień z tego obszaru
 3. podcięcie wędzidełka, plastyka języka, usuwanie łagodnych guzów z obszaru jamy ustnej i gardła
 4. nacięcie i drenaż ropni z tego obszaru
 5. diagnostyka guzów z tego obszaru

D/KRTAŃ / TCHAWICA

 1. ocena endoskopowa z ewentualnym pobraniem wycinków i oceną histopatologiczną
 2. mikrolaryngoskopia met. Kleinsassera /usuwanie obrzęków, guzków, polipów, brodawczaków/
 3. tracheoskopia -bronchoskopia
 4. tracheotomia, tracheostomia
 5. mioplastyka przy porażeniu strun głosowych

E/ OPERACJE TORBIELI I PRZETOKI SZYI

F/ DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ PRZEŁYKU

 1. usuwanie ciał obcych
 2. diagnostyka i leczenie zwężeń przełyku

Pododdziale Chirurgii Stomatologicznej DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 1. Urazy szczękowo-twarzowe: operacyjne i ortopedyczne leczenie złamań żuchwy, szczęki, kości jarzmowej.
 2. Operacja zatok szczękowych i plastyka połączeń zatokowo-ustnych.
 3. Przedprotetyczne zabiegi na wyrostku zębodołowym
 4. Diagnostyka onkologiczna w zakresie nowotworów jamy ustnej
 5. Inne zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej u osób obciążonych chorobami ogólnymi, wymagających hospitalizacji.