Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej

Koordynator Oddziału

Mariusz Dydyk

Pielęgniarka Oddziałowa

Monika Siudowska

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Sekretariat: 94 34 88 356
 • Gipsownia: 94 34 88 254
 • Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: 94 34 88 332
 • Gabinet Lekarski: 94 34 88 203
 • Pokój Pielęgniarek: 94 34 88 170
 • Koordynator: 94 34 88 166
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 94 34 88 294

NASZ PERSONEL

Lekarze:

 • prof. dr hab. n. med. Łukasz Kołodziej
 • docent dr n. med. Daniel Kotrych
 • dr n. med. Sebastian Sokołowski
 • dr n. med. Krzysztof Przybył
 • dr n. med. Michał Kędzierski
 • Krzysztof Buczeń 
 • Marek Chilarski - z-ca koordynatora
 • Aleksander Wojtczak
 • Maciej Kowalski
 • Miłosz Brykczyński
 • Maciej Kołtowski
 • Vitaliy Hetmanyuk

Pozostały personel:

 • pielęgniarki - 14
 • pozostały personel - 11

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Blok Operacyjny
 • Poradnia Ortopedyczna

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ

1. Endoprotezoplastyki:

Stawów biodrowych, kolanowych: cementowe, bezcementowe i rewizyjne.
Stawu ramiennego: anatomiczne, odwrócone oraz połowicze.
Stawów śródstopno-palcowych.

2. Zabiegi artroskopowe:

Stawu kolanowego:

Uszkodzenia więzadeł (niestabilność więzadłowa):

 • rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego, przy użyciu przeszczepów ze ścięgien pobranych od pacjenta podczas zabiegu operacyjnego oraz specjalnych implantów mocujących.

Uszkodzenia chrząstki:

 • wyrównanie chrząstki, usunięcie wolnych fragmentów;
 • mikrozłamania;
 • przeszczepy chrząstki własnej lub biomateriałów.

Uszkodzenia łąkotek:

 • szycie (z użyciem nici lub implantów);
 • meniscektomia, czyli usunięcie uszkodzonego fragmentu;
 • przeszczepy, przy użyciu implantów z biomateriałów;
 • rekonstrukcja.

Schorzenia błony maziowej:

 • synowektomia, usunięcie przerośniętej błony maziowej;
 • usunięcie przerośniętych fałdów maziowych;
 • usunięcie zrostów.

Niestabilność rzepki:

 • szycie troczków;
 • uwolnienia rzepki;
 • rekonstrukcja troczków.

3. Osteotomie korekcyjne z wykorzystaniem nawigacji komputerowej śródoperacyjnie.

4. Stopa:

Zabiegi korekcyjne palucha koślawego (Hallux valgus), palce młotkowate, płaskostopie poprzeczne.

Kompleksowe zaopatrywanie złamań.

Artrodeza stawu skokowego górnego oraz dolnego.

Zabiegi na tkankach miękkich, wydłużanie ścięgien prostowników, uszkodzenia ścięgna Achillesa, leczenie nerwiaków obwodowych.

5. Kompleksowe zaopatrywanie urazów:

Złamania pourazowe oraz patologiczne, zabiegi rewizyjne opóźnionego lub braku zrostu, zespolenia z wykorzystaniem dostępów małoinwazyjnych, gwoździ śródszpikowych, płyt LCP oraz stabilizatorów zewnętrznych.

ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ

1. Zabiegi na nerwach obwodowych:

Obwodowe neurolizy w przebiegu zespołów uciskowych (zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, inne rzadsze zespoły mononeuropatii nerwów kończyny górnej).

2. Zabiegi naprawcze stawów:

Usztywnienia stawów, plastyka stawów w przebiegu chorób zwyrodnieniowych, stawy rzekome, przeszczepy kości własnej.

3. Kompleksowe zaopatrywanie urazów:

Rekonstrukcje tkanek miękkich, szycie ścięgien.

Zaopatrywanie złamań przy pomocy płyt LCP, gwoździ śródszpikowych oraz stabilizatorów zewnętrznych.

4. Mikrochirurgiczne zaopatrywanie uszkodzeń nerwów i naczyń.

5. Zabiegi na tkankach miękkich:

Leczenie choroby Dupuytrena – w tym zabiegi małoinwazyjne, usuwanie ganglionów, tłuszczaków, uwalnianie zapalenia pochewek zginaczy (palce trzaskające).

6. Zabiegi z zakresu onkologii.

Indywidualnie dobierane protezy kości miednicy, protezy nowotworowe modularne kości udowej z endoprotezoplastyką stawu kolanowego i biodrowego, protezy nowotworowe kości ramiennej, nowotwory paliczków.

7. PRP – osocze bogatopłytkowe, czynnik wzrostu.

Leczenie operacyjne stawów rzekomych, braku wzrostu z zastosowaniem czynników wzrostu (płytkowe czynniki wzrostu, komórki macierzyste).