Oddział Wewnętrzny

p. o . Koordynatora Oddziału

lek. med. Aleksandra Tokarz

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Alicja Podgórzańska

Pielęgniarka Koordynująca - odcinek B

mgr Anna Droździel

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Punkt Pielęgniarek: 94 34 88 116
 • Sala Intensywnego Nadzoru Pielęgniarskiego: 94 34 88 521
 • Sekretariat: 94 34 88 404
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 94 34 88 136
 • Gabinet Lekarski: 94 34 88 324
 • Koordynator: 94 34 88 113
 • Oddział Wewnętrzny - Odcinek B:
 • Punkt Pielęgniarek Oddział Wewnętrzny - odcinek B: 94 34 88 120
 • Sekretariat Oddział Wewnętrzny - odcinek B: 94 34 88 350
 • Gabinet Lekarski Oddział Wewnętrzny - odcinek B: 94 34 88 122
 • Pielęgniarka Koordynująca Oddział Wewnętrzny - odcinek B: 94 34 88 205

NASZ PERSONEL

Lekarze:

 • Aleksandra Tokarz - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii - p.o. Koordynatora
 • Sławomir Strzałkowski - specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej
 • Anna Techmańska - specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
 • Krzysztof Żmijan - specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii
 • Awa Barlikowska-Kostiuk - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
 • Dominika Bentryn
 • Andrzej Harat
 • Kamil Skowroński
 • Natalia Wernicka
 • Iwona Więcek
 • Olha Chernavina
 • Inna Fishchuk
 • Monika Jurgielaniec
 • Dominika Kołtowska

Pozostały:

 • pielęgniarki - 21
 • pozostały personel - 15

 

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Przy Oddziale działa:

 • Pracownia Holterowska

W Oddziale prowadzimy diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego, krążenia, przewodu pokarmowego, nerek i dróg moczowych, chorób metabolicznych oraz wybranych schorzeń hematologicznych, endokrynologicznych, reumatologicznych i rozrostowych.

W ODDZIALE WYKONYWANE SĄ:

 • podstawowe i specjalistyczne badania biochemiczne
 • badania bakteriologiczne
 • EKG spoczynkowe i wysiłkowe
 • monitorowanie holterowskie rytmu serca i ciśnienia tętniczego
 • kardiowersję elektryczną
 • czasową stymulację endokawitarną serca
 • badania USG, w tym USK i naczyniowe
 • gastroskopię
 • kolonoskopię
 • badania RTG, TK i MR
 • nakłucia diagnostyczne i odbarczające jam: osierdzia, opłucnych, otrzewnej
 • biopsje i trepanobiopsje szpiku
 • centralne dostępy naczyniowe