Przebudowa i doposażenie oddziały

Banner Unia Europejska dotacje

Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej


Banner Polska dotacje


Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie informuje, że projekt pn.:
„Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej” jest dofinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna; Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.

Wartość dofinansowania: 2 028 266,22 zł

Całkowita wartość projektu: 21 020 043,61 zł

W ramach realizacji tego zadania dokonana została modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej oraz Pracowni Endoskopii. Zakupiony został także sprzęt i aparatura medyczna.

Zakończenie modernizacji i wyposażania Pracowni Endoskopowej

28 czerwca 2021

Do użytkowania oddana została Pracownia Endoskopowa, w której mieszczą się trzy nowocześnie wyposażone gabinety zabiegowe, sala wybudzeń, zaplecze techniczne oraz zaplecze administracyjno-socjalne. W ramach inwestycji wykonano modernizację pomieszczeń po blokach operacyjnych oraz zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny.

Etap prac wykończeniowych

28 lipca 2020

W Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym zakończono budowę szybu windowego. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz i montaż urządzeń.

Przystąpienie do prac rozbiórkowych

12 grudnia 2019

W Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym Wykonawca przystąpił do prac rozbiórkowych.

Zakończenie remontu Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej

12 grudnia 2019

Zakończono remont Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej. Trwają czynności odbiorowe. Wykonawca przystąpił do kolejnego etapu robót - Oddział Obserwacyjno - Zakaźny.

Podpisanie umów na realizację zadania inwestycyjnego - modernizacja oddziałów

10 kwietnia 2019

W dniu 13.12.2018 r. podpisana została umowa na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadań inwestycyjnych pod nazwą: "Modernizacja oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie" - Przebudowa i doposażenie infrastruktury: Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej oraz Modernizacja Pracowni Endoskopii.

W dniu 13.12.2018 r. podpisana została umowa na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadań inwestycyjnych pod nazwą: "Modernizacja oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie" - Przebudowa i doposażenie infrastruktury Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Izbą Przyjęć Zakaźną.

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

10 lipca 2018

W dniu 07.05.2018 r. podpisana została umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego oraz świadczeniu usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem i rozliczaniem projektu.

Konferencja prasowa

20 czerwca 2018

W dniu 13 kwietnia odbyła się konferencja prasowa poświęcona przebudowie i doposażeniu infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W konferencji udział wzięli: wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj, prezydent miasta Koszalina Piotr Jedlińskie, dyrektor szpitala Andrzej Kondaszewski oraz przedstawiciele mediów.

Modernizacją objęte zostaną oddziały: Obserwacyjno-Zakaźny (parter, I piętro), Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej - pomieszczenia po byłym bloku operacyjnym Chirurgii Ogólnej z przeznaczeniem na Pracownię Endoskopii, Oddział Dziecięcy, Oddział Chirurgii Dziecięcej z Blokiem Operacyjnym, Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Iza Przyjęć Dziecięca, a także Dział Żywienia.

Całkowity koszt inwestycji wynosić będzie 20.000.000,00 zł

Modernizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku, a jej koniec zaplanowano na 2020 rok. Inwestycje przyczynią się do podniesienia standardów leczenia, szybszej i jeszcze bardziej precyzyjnej diagnostyki oraz skrócenia czasu pobytu pacjenta w szpitalu.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

20 czerwca 2018

W dniu 22.03.2018 r. podpisana została umowa nr RPZP.09.01.00-32-0005/17-00 o dofinansowanie projektu „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna; Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.