Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej

Kierownik

mgr Grzegorz Olszak

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Kierownik działu: 94 34 88 453
 • Rozliczenia - hospitalizacja: 94 34 88 383
 • Rozliczenia - hospitalizacja: 94 34 88 577
 • Rozliczenia - SOR + pacjent UE: 94 34 88 508
 • Rozliczenia - programy lekowe i chemioterapia: 94 34 88 384
 • Rozliczenia - świadczenia ambulatoryjne, fakturowanie świadczeń: 94 34 88 239
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej, zaświadczenia o pobycie: 94 34 88 189
 • Archiwum Medyczne: 94 34 88 309
 • e-mail: grzegorz.olszak@swk.med.pl

Do zadań działu należą:

 • kontraktowanie i rozliczanie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • fakturowanie świadczeń zrealizowanych w Szpitalu
 • statystyka medyczna i i ruch chorych
 • przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej