Dział Zamówień Publicznych

Kierownik

Piotr Gąska

  • Centrala: 94 34 88 400
  • Kierownik: 94 34 88 147
  • Dział: 94 34 88 104
  • Dział: 94 34 88 415
  • Dział: 94 34 88 109
  • e-mail: piotr@swk.med.pl

Do zadań działu należą:

  • przestrzeganie przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
  • prowadzenie postępowań na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z obowiązującym w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie "Regulaminem postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie";
  • przygotowanie rocznego planu zamówień publicznych;
  • koordynowanie udzielenia zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Szpitala.