Dział Budowlany

Kierownik

Lidia Bazgier

  • Centrala: 94 34 88 400
  • Dział budowlany: 94 34 88 264

Do zadań działu należą:

  • planowanie, przygotowanie, nadzorowanie i rozliczanie inwestycji budowlanych,
  • dokonywanie wizji lokalnych realizowanych inwestycji,
  • współpraca z wykonawcami i biurami projektowymi,
  • koordynacja i nadzór nad całością spraw związanych z prowadzeniem i przekazaniem inwestycji użytkownikom,
  • opracowywanie planów, analiz i informacji w zakresie realizowanych inwestycji,
  • bieżąca kontrola wydatków przeznaczonych na inwestycje,
  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw z zakresu Działu.