Dział Zaopatrzenia i Transportu

Kierownik

Andrzej Bułło

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Dyspozytor: 94 34 88 341
 • Magazyn Medyczny: 94 34 88 282
 • Zaopatrzenie Medyczne i Gospodarcze: 94 34 88 238
 • Kierownik: 94 34 88 261
 • Zaopatrzenie Techniczne: 94 34 88 385
 • e-mail: andrzejb@swk.med.pl

Do zadań działu należą:

 • opracowywanie planów zaopatrzenia na podstawie zapotrzebowań poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • zaopatrzenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz odczynniki chemiczne;
 • zaopatrzenie w pościel i bieliznę oraz środki czystości i artykuły gospodarcze, środki chemiczne i dezynfekcyjne;
 • zaopatrywanie w odzież ochronną, roboczą, materiały biurowe i druki;
 • zaopatrywanie w materiały techniczne, budowlane i inne;
 • zaopatrywanie w tlen i gazy techniczne;
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej, sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli pracy magazynów w zakresie prawidłowej gospodarki zapasami i ich zabezpieczenie;
 • prowadzenie dokumentacji zmian miejsca użytkowania przedmiotów;
 • prowadzenie kont osobistego wyposażenia pracowników;
 • zabezpieczenie koniecznego transportu wewnętrznego chorych oraz posiłków żywnościowych, pościeli i innych artykułów gospodarczych i medycznych;
 • zapewnienie transportu zewnętrznego i dysponowanie obcymi środkami transportowymi.