Lekarz Transfuzjonista Szpitalny

Lekarz

Ewa Mokrzycka

  • Centrala: 94 34 88 400

Do zadań lekarza należą:

  • nadzór nad krwiolecznictwem w oddziałach szpitalnych;
  • planowanie zaopatrzenia szpitala w krew i preparaty krwiopochodne;
  • wprowadzanie, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Standardowych Operacyjnych Procedur (SOP) i kontrola ich przestrzegania;
  • organizacja szkolenia pielęgniarek w dziedzinie krwiolecznictwa;
  • współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
  • współpraca z wyznaczonymi w poszczególnych oddziałach lekarzami transfuzjonistami oddziałowymi.