Dział Planowania i Analiz

Kierownik

Andrzej Krysztopanis

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Kierownik: 94 34 88 539
 • Dział: 94 34 88 567
 • e-mail: andrzej.krysztopanis@swk.med.pl
Do zadań Działu Planowania i Analiz należą:


 1. przygotowywanie bieżących planów rzeczowo-finansowych Szpitala,
 2. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Szpitala,
 3. opracowywanie projektów wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Szpitala,
 4. sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 5. sporządzanie bieżących analiz ekonomicznych,
 6. analizowanie umów w zakresie dotyczącym spraw finansowych,
 7. nadzór nad procesem rozpoznawania, akumulowania, przekształcania, prezentowania i interpretacji informacji o kosztach oraz przychodach, a także ustalanie kosztów i przychodów związanych z prowadzoną działalnością Szpitala,
 8. rachunek kosztów i rachunek przychodów,
 9. wycena procedur medycznych zgodnie z zaleceniami AOTMiT,
 10. współpraca z AOTMiT w zakresie udzielania informacji i sprawozdawczości,
 11. współpraca ze wszystkimi komórkami Szpitala,
 12. inne zadania, doraźnie zlecone przez Dyrektora Szpitala lub Zastępców Dyrektora.