Rzecznik prasowy szpitala

Rzecznik prasowy szpitala

Marzena Sutryk

 • Rzecznik prasowy: 94 34 88 455

Do zadań Rzecznika prasowego należą:

 • Realizacja zadań rzecznika prasowego zgodnie z przepisami prawa prasowego.
 • Współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu.
 • Informowanie przedstawicieli środków masowego przekazu o polityce, działalności i zamierzeniach Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie.
 • Organizowanie spotkań z dziennikarzami, zbieranie i sporządzanie informacji na temat funkcjonowania Szpitala oraz prowadzenie kampanii informacyjnych.
 • Analizowanie publikacji prasowych dotyczących Szpitala i reagowaniu na krytykę prasową.
 • Organizowanie konferencji prasowych.
 • Prowadzenie monitoringu prasy lokalnej.
 • Współpraca przy organizacji uroczystości i imprez odbywających się na terenie Szpitala.
 • Kreowanie wizerunku na zewnątrz Szpitala.
 • Monitorowanie oraz reagowanie na zmiany sytuacji medialnej.
 • Redagowanie tekstów i materiałów stosowanych w działaniach komunikacyjnych i wizerunkach.
 • Przygotowywanie zasobów informacyjnych, publikacji, materiałów dla dziennikarzy