Dział Informatyki

Kierownik

Izabela Przybysz

  • Centrala: 94 34 88 400
  • Dział Informatyki: 94 34 88 460
  • Dział Informatyki: 94 34 88 255
  • Dział Informatyki: 94 34 88 155
  • Kierownik: 94 34 88 100

Do zadań działu należą:

  • wdrażanie programów komputerowych dla potrzeb komórek organizacyjnych szpitala;
  • konserwacja sieci komputerowej;
  • naprawa i usuwanie usterek w programach;
  • szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerów;
  • naprawa sprzętu komputerowego i sieci komputerowej.