Walka z pandemią COVID-19 i jej skutkami zdrowotnymi - 2023

Zakup dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami zdrowotnymi”

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie informuje o realizacji Projektu: „Zakup dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami zdrowotnymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr RPZP.07.07.00-32-N003/23-00

Cele projektu

Projekt ma na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się, diagnozowanie i leczenie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, jak również walka ze skutkami zdrowotnymi wywołanymi przez pandemię COVID-19 w kontekście wprowadzania działań naprawczych

Szacowany całkowity koszt projektu: 7 541 630,59 zł

Dofinansowanie z europejskiego Funduszu Społecznego: 6 410 386,00 zł

Wkład własny: 1 131 244,59 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2023 r.