Dostępność Plus dla Zdrowia

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 691 462,22 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu zrealizowanych zostanie szereg zadań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, które po zakończeniu projektu będą mogły skorzystać m.in. z:

  1. Dobudowanej windy w budynku I, gdzie do tej pory komunikacja między komórkami Szpitala zlokalizowanymi na dwóch kondygnacjach odbywa się klatką schodową. Poprawi to dostępność do świadczeń medycznych realizowanych w Pracowni Kontroli Stymulatorów i Zaburzeń Rytmu, Pracowni EEG i Pracowni EMG (parter budynku) oraz Poradni Medycyny Pracy, Pracowni Laserowej i Angiografii Fluoresceinowej (I piętro);

  2. Odpowiednio dostosowanego wejścia do budynku I oraz toalety w budynku I;

  3. Bezpieczniejszego poruszania się po budynku I, dzięki wymianie wykładzin na antypoślizgowe w korytarzach i na schodach.

  4. Łatwiejszego poruszania się po kompleksie szpitalnym dzięki wykonaniu planu komunikacyjnego Szpitala i montażu tablic informacyjnych.

  5. Lepszego dostępu do obsługi, diagnostyki i leczenia dzięki zakupowi sprzętu i wyposażenia dostosowanego do potrzeb tych osób, w tym m.in. aparatu USG mobilnego, podnośnika kąpielowo-transportowego, łóżek szpitalnych regulowanych
     o zwiększonym udźwigu, łóżek transportowych, krzeseł i materacy ewakuacyjnych, foteli badań z regulowaną wysokością, wagi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, chodzików, kozetek lekarskich o zwiększonym udźwigu, lup do czytania czy wózków inwalidzkich.

  6. Pomocy ze strony wyszkolonego w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami personelu Szpitala, dzięki odbyciu specjalistycznych szkoleń przez 120 jego pracowników.

Przedmiotowy projekt jest realizowany od listopada 2022 roku do września 2023 roku.


Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Pobierz:

Raport audytu.

Animacja o projekcie Dostępność Plus