Dział Jakości i Marketingu

Kierownik

Aneta Artkowska-Leszcz

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Kierownik: 94 34 88 414
 • Dział: 94 34 88 380
 • Dział: 94 34 88 985
 • e-mail: aneta.artkowska@swk.med.pl

Do zadań działu należą:

 • inicjowanie, koordynowanie, kontrolowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych  z podnoszeniem jakości świadczonych usług medycznych,
 • przygotowanie Szpitala do spełniania norm jakościowych i otrzymania certyfikatów potwierdzających jakość wykonywanych świadczeń (akredytacja, ISO, itp.),
 • prowadzenie działań marketingowych (marketing wewnętrzny i zewnętrzny) oraz  z zakresu public relations,
 • odpowiedzialność za opracowanie i wdrażanie działań budujących pozytywny wizerunku Szpitala oraz kulturę organizacyjną,
 • odpowiedzialność za sprzedaż komercyjną usług medycznych oraz sprzedaż/kupno innych usług (udział w konkursach i przetargach, przygotowywanie ofert, kalkulacje cenowe i rynkowe, tworzenie i podpisywanie umów itp.),
 • nadzór nad umowami na realizację badań klinicznych, koordynowanie procedury opiniowania umów przez poszczególne komórki organizacyjne, koordynowanie poszczególnych etapów realizacji umów,
 • realizacja programów zdrowotnych, ministerialnych i unijnych,
 • organizowanie, koordynowanie i udział w pracy zespołów wchodzących w skład Komitetu Jakości,
 • prowadzenie rejestrów przymusu bezpośredniego, zdarzeń niepożądanych, niezgodności, ryzyk, zgonów i przedkładanie sprawozdań do Dyrektora,
 • przestrzeganie zasad Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą ISO 9001 oraz  podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości usług,
 • opracowywanie lub współopracowywanie wielokierunkowych strategii rozwoju Szpitala, połączone z odpowiedzialnością za wybrane aspekty zarządzania zmianą.