Dział Ekonomiczno-Księgowy

Główna księgowa

mgr Agnieszka Błońska

Kierownik

Żaneta Brożyna

 • Główny Księgowy: 94 34 88 153
 • Kierownik działu: 94 34 88 274
 • Kasa: 94 34 88 143
 • Dział księgowości inwentarzowej: 94 34 88 178
 • Dział księgowości inwentarzowej: 94 34 88 538
 • Dział księgowości inwentarzowej: 94 34 88 539
 • Dział księgowości materiałowej: 94 34 88 234
 • Dział księgowości materiałowej: 94 34 88 118
 • Dział księgowości materiałowej i rozrachunki z pracownikami: 94 34 88 528
 • Dział księgowości - finanse - inwestycje: 94 34 88 148
 • Dział księgowości - finanse: 94 34 88 194
 • Dział księgowości - finanse - należności: 94 34 88 351
 • Dział Księgowości - sprzedaż: 94 34 88 566
 • Dział Księgowości - zobowiązania: 94 34 88 374

Do zadań działu należą:

 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań;
 • koordynacja problematyki finansowo-księgowej komórek organizacyjnych;
 • dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej i tematycznych analiz okresowych;
 • prowadzenie rachunku kosztów wg miejsc ich powstawania, sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie oraz przedstawianie wniosków wynikających z tych analiz;
 • prowadzenie księgowości, likwidatury, kasy, ewidencji analitycznej kosztów, ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych;
 • organizowanie i sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej;
 • prowadzenie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych wraz ze stosowną dokumentacją w tym zakresie.